Skryté

Nezobrazovat v přehledu

ČlánekKonzultace s odbornými pracovníky

Odborný pracovník Auticentra Mgr. Andrea Sitařová Vám může poskytnout:

V oblasti základního sociálního poradenství Vám PhDr. Renata Podhorská může poskytnout:

  • informace týkající se příspěvku na péči
  • informace týkající se sociálních dávek
  • informace týkající se poskytování odborných služeb a pod.

ČlánekZákladní údaje

Dětský autismus

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývojdítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti (tzv. základní diagnostická triáda problémových oblastí vývoje u poruch autistického spektra).

Aspergerův syndrom

Děti s Aspergerovým syndromem mívají obdobné problémy jako děti s autismem. Intelektově jsou dobře vybavené, některé jsou i výrazně nadané (naučí se samy číst, rozeznávají brzy číslice či písmena, umí citovat z

ČlánekKdo jsme

Autisté jihu, spolek

Náš spolek vznikl v roce 2010 díky aktivitám rodičům dětí s různými poruchami autistického spektra (PAS). Cítili jsme silnou potřebu změnit kvalitu života nejen svých dětí s autismem, ale i jejich zdravých sourozenců.

Cílem našeho spolku je:

ČlánekSexuologická poradna

Sexuologická poradna probíhá vždy v pátek od 14:00 do 16:00 hod. Je nutné se předem objednat.

K zapůjčení jsou následující pomůcky, které vznikly v rámci spolupráce s Bc. P. Eisnerem::

1) obrázkové pomůcky s popisem - soubor karet pro intervenci a osvětu, zahrnující témata rozlišení ženského a mužského těla, procesu masturbace mužů i žen, používání kondomu, rozpoznání sexuálního zneužívání, zobrazení milostných poloh.

ČlánekRelaxační místnost pro osoby s poruchou autistického spektra

Projekt byl realizován v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům 2016 – JARNÍ VÝZVA". Díky podpoře veřejnosti a ČSOB, a.s. se organizaci Autisté jihu podařilo získat finanční podporu ve výši 56 890 Kč, která bude použita na vybudování nového relaxačního koutku pro osoby s autismem, v němž budou moci lidé s autismem relaxovat, “schovat se" před okolím či nalézt útočiště při svém afektu.

V některých případech bude místnost sloužit i pro terapie.

ČlánekCeník služeb

Schválený dne: 1. 9. 2015

Účinný ode dne: 1. 9. 2015

Stránky

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde