ČlánekOdborná literatura

 

1 Tvořivé dílny pro občany s autismem

Eva Schneiderová, Marie Hanzová

Portál, 2013

Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí Kniha představuje soubor her, hříček, zábavných úkolů a inspirací, které vycházejí z pohádkových motivů – klasických i těch současných
2 Čteme obrázky II. díl

Jannik Beyer, Lone Gammeltoft

Portál, 2006

Autismus a hra Autoři nabízejí popis a vysvětlení od teoretických základů po praktické vzdělávací intervence. Kniha poskytne rodičům i odborníkům návody, jak naplánovat a připravit herní aktivity.
3 Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole

Celoživotní vzdělávání

O.S. Autistik, 2009

Tvořivé dílny pro občany s autismem  
4 Děti potřebují rituály Portál, 2011 Čteme obrázky II. díl Komunikační systém tvořený návodnými kresbami – osobní hygiena, práce v domácnosti, vaření, stolování, žijeme ve společnosti
5 Diagnostika v APLA Praha

Cheryl R.  Carter

Portál, 2014

Dítě s ADHD  a ADD doma i ve škole  Zase nemá domácí úkol? Zase nedává pozor a ruší? Rodiče a učitelé dětí s poruchami pozornosti a hyperaktivitou zkoušejí často první poslední, střídají odměny a tresty, ale máloco zabere. Jednou z cest je dovést děti s ADHD a ADD k tomu, aby se naučily samy si zorganizovat své věci i to, co dělají. Podle autorky na děti s ADHD a ADD platí zábava spojená s individuálním přístupem, pravidly, jednoduchostí a plánováním času.
6 Hravé počítání

Gertrud Kaufmannová-Huberová

Portál, 1998

Děti potřebují rituály Využití rituálů ve výchově, pomoc při vývojových krizích, jak rozpoznat škodlivé rituály, místo rituálů v průběhu dne a roku
7 Hádanky pro předškoláky 3 – 4 let Apla Praha, 2011 Diagnostika v APLA Praha  
8 Hádanky pro předškoláky 4 – 5 let

Miroslava Bartoňová, Libuše Horáková

Parta, 2006

Hravé počítání  
9 Hádanky pro předškoláky 5 – 6 let Svojtka, 2006 Hádanky pro předškoláky 3 – 4 let Kompletní sborník testovacích úloh pro předškoláky
10 Hry a zábavné činnosti pro děti s<br />
autismem Svojtka, 2006 Hádanky pro předškoláky 4 – 5 let Kompletní sborník testovacích úloh pro předškoláky
11 Hry a činnosti pro vývoj dítěte s<br />
postižením Svojtka, 2006 Hádanky pro předškoláky 5 – 6 let  Kompletní sborník testovacích úloh pro předškoláky
12 Instruktážní kniha jednoduchých aktivit<br />
pro výuku autistických dětí,

Julia Moor

Portál 2010

Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem Dítě s autismem mívá poměrně omezené zájmy, které se navíc liší od zájmů jeho zdravých vrstevníků. Zaujetí repetetivními činnostmi, malá tolerance vůči změnám a ulpívání na leckdy nepochopitelných rituálech a rutinách se projevuje i v jeho hře, která mívá často charakter prosté manipulace s předměty. Hry a zájmové aktivity je proto třeba přizpůsobit potřebám a možnostem dítěte s poruchou autistického spektra. Kniha představuje velkou řadu aktivit, které jsou upraveny „na míru“ schopnostem a vidění světa dětí s autismem.
13 Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco<br />
bolí

Sarah Newman

Portál, 2004

Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením Rodiče a vychovatelé, kteří pečují o dítě s postižením, často mají množství informací o povaze problému, ale mnohdy jim chybí konkrétní náměty a nápady, jak pomoci dítěti, které má určité speciální potřeby a odlišný způsob komunikace. Autorkou knihy je matka dítěte s opožděným vývojem a autismem. Na základě svých zkušeností a podrobných konzultací s mnoha odborníky a dalšími rodiči vytvořila knihu, která nabízí vychovatelům jednoduché ověřené činnosti podporující vývoj dítěte.
14 Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Barbara Bazeghi

2008

Instruktážní kniha jednoduchých aktivit pro výuku autistických dětí  
15 Kyslíková maska pro rodiče

Eva Linhartová

Nová Forma, 2010

Jak jsem se mámy ptala, jestli mě něco bolí Ojedinělou formou psaná kniha o autismu, nevyléčitelném duševním onemocnění ovlivňujícím nejen všechny složky osobnosti postiženého, ale zasahující významným způsobem i do života blízkého okolí.
16 Logopedická prevence

Jitka Kendíková, Miroslav Vosmik

Pasparta, 2013

Jak zvládnout problémy dětí se školou?  Cílem této publikace je zvýšit informovanost rodičů, pedagogů a dalších zainteresovaných pracovníků. Text je doplněn mnoha příklady z praxe a také vzory příslušných formulářů a dokumentů.
17 Minipříběhy dětí se specifickými<br />
poruchami učení a chování

Roman Pešek

Pasparta, 2013

Kyslíková maska pro rodiče Péče o dítě s Aspergerovým syndromem je pro rodiče a další blízké osoby nejen velkou zátěží, ale i výzvou pro jejich osobnostní růst. Pro rodiče může být jejich dítě zrcadlem, které odráží riziková a slabá místa jejich osobnosti, včetně jejich přístupu k sobě samým, k životu a ke druhým lidem obecně.
18 Maminko nezpívej

Dana Kutláková

Portál 2002

Logopedická prevence Publikace se zabývá problematikou dětské řeči v celé její šíři. Autorka ilustruje svůj výklad konkrétními příklady ze své klinické praxe. Čtenáři jistě ocení podrobné metodické rady, které provázejí téměř každou kapitolu.
19 Mami je to člověk, nebo zvíře ?

Hana Otevřelová, Martin Otevřel

Mgr. Hana Otevřelová, 2014

Minipříběhy dětí se specifickými poruchami učení a chování Jde o publikaci, která je věnována rodičům, učitelům a jiným odborníkům, kteří mají nablízku předškolní děti a děti na prvním stupni základních škol. Jedná se o vítaný edukační materiál do mateřských škol, mateřských center a základních škol, je velmi inspirující pro rodiče dětí, které se chystají k zápisu.
20 Myšlenkové mapy pro děti – rychlá cesta<br />
k úspěchu nejen ve škole

Jana Makovcová

Almi, 2010

Maminko nezpívej Jana Makovcová, je matka dvou malých dětí, z nichž jedno je postiženo autismem, dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Ani druhé není bez problémů. Kniha je současný a skutečný příběh. Jana Makovcová popisuje rané dětství svých synů i to, jak vnímá svět kolem sebe její autistický syn.
21 Nedávejte do hrobu motýla živého –<br />
příběhy lidí s autismem

Hilde De Clerq

Portál, 2007

Mami je to člověk, nebo zvíře ?  Také máte pocit, že se kolem Vás „rojí“ autisti ? Zajímá Vás, co to ten autismus vlastně je a jak se projevuje ? Pak tato knížka může sloužit jako pěkně názorný a pro nezainteresovaného občas i zábavný úvod.
22 „Není nám to šumák“

Tony Buzan

BizBooks, 2013

Myšlenkové mapy pro děti – rychlá cesta k úspěchu nejen ve škole Myšlenkové mapy jsou nejefektivnější současnou pomůckou pro přemýšlení. Tony Buzan je jejich „vynálezcem“ a největším propagátorem a v této knize je přístupnou a zábavnou formou představuje mladším čtenářům. Kniha dětem pomůže zefektivnit psaní poznámek a učení, zkrátit dobu strávenou nad domácími úkoly, rozvíjet kreativitu a představivost, zlepšit paměť.
23 Orientace v čase – 1. díl

kolektiv autorů APLA Praha

Pasparta 2013

Nedávejte do hrobu motýla živého – příběhy lidí s autismem Soubor téměř čtyřicítky příběhů vyprávěných rodiči a sourozenci dětí s poruchou autistického spektra či samotnými dospělými s touto diagnózou. Jednotlivá vyprávění jsou doplněna komentáři odborníků, proložená literárními a výtvarnými dílky dětí i dospělých a řadou fotografií. Příběhy byly do knihy vybírány tak, aby tvořili co nejpestřejší mozaiku různých pohledů, názorů, postojů i zkušeností lidí, kteří mají co do činění s autismem.
24 Orientace v prostoru a v čase pro děti<br />
od 4 do 6 let

kolektiv autorů APLA Jižní Čechy, o.s

2012

„Není nám to šumák“  Povídání pro ty, kteří chtějí porozumět svému spolužáku s Aspergerovým syndromem
25 Orientace v prostoru a v čase pro děti<br />
od 5 do 7 let

Jiřina Bednářová, Richard Šmarda

DYS-centrum, 2009

Orientace v čase – 1. díl S vnímáním plynutí času úzce souvisí vnímání časové posloupnosti, časového sledu, uvědomování si příčiny následku, začátku a konce.
26 Oční kontakt

Jiřina Bednářová

Edika, 2012

Orientace v prostoru a v čase pro děti od 4 do 6 let Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji časové orientace a prevenci potíží ve čtení, psaní, matematice a obtíží v získávání studijních dovedností plynoucích z nedostatečně rozvinuté časové orientace, vnímání posloupnosti a následnosti dějů, organizace činností.
27 Obrázkový slovník – jídlo

Jiřina Bednářová

Edika, 2012

Orientace v prostoru a v čase pro děti od 5 do 7 let Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji matematických schopností a prevenci potíží v matematice po zahájení školní docházky, zároveň rozvíjí matematické nadání, přemýšlení.
28 Obrázkový postup základních činností<br />
sebeobsluhy

Cammie McGovernová

Euromedia Group k. s., 2007

Oční kontakt Vražda znamená pro maloměsto vždycky šok – obzvlášť děsivý, když se obětí stane desetiletá holčička. Když se roznese, že během školního vyučování někdo v lesíku za školou zabil malou Amelii Bestovou, učitelé, žáci i rodiče jsou vyděšení. A policie marně hledá odpovědi, přestože má očitého svědka zločinu. Je to však svědek hodně neobvyklý – devítiletý Adam totiž trpí dětským autismem, a přestože za normálních okolností je schopný komunikovat, od vraždy vůbec nepromluvil a stáhl se hluboko do sebe.
29 Obrázkový slovníček pro žáky nejen s<br />
autismem

Romana Straussová, Miroslava Hradská

Apla Praha, 2012

Obrázkový slovník – jídlo Publikace byla sestavena ve spolupráci logopeda a maminky chlapce s dětským autismem, která obdobné slovníky pro svého syna připravovala.
30 Obrázkový slovník sociálních situací –<br />
pro děti s poruchou autistického spektra

Romana Straussová, Iva Roštárová

Apla Praha, 2012

Obrázkový postup základních činností sebeobsluhy Vystihnout obrázkem – jednoduše a přitom přesně – každý krok určité činnosti je velmi těžké. Aby byl takový obrázek srozumitelný malému dítěti je obtížné. Autorky sestavily jednoduchá schémata a jejich srozumitelnost prověřovaly při práci s dětmi s PAS.
31 Podivný případ se psem

Veronika Pelánová

Tribun EU 2010

Obrázkový slovníček pro žáky nejen s autismem Publikace je rozdělena dle témat (jídlo, oblečení, apod.). Obsahuje základní slovní zásobu, tiskací a psací abecedu a názvy uvedených předmětů. S obrázky můžete dle potřeb pracovat a použít je k nácviku čtení, ke třídění dle nadřazeného pojmu, ke komunikace s vizuální podporou, hrát s nimi pexeso apod.
32 První čtení – učební pomůcka pro<br />
alternativní výuku čtení s využitím globální metody

Romana Straussová, Monika Knotková, Ivana Mátlová

Apla Praha,  2011

Obrázkový slovník sociálních situací – pro děti s poruchou autistického spektra Kniha obsahuje přes 70 stran kreseb, které pomohou dětem s PAS porozumět nejčastějším sociálním situacím a orientovat se v nich.
33 Průvodce sociální oblastí města České<br />
Budějovice

Mark Haddon

Argo, 2003

Podivný případ se psem Výjimečný příběh o výjimečném světě autistického chlapce. Christopher Boon je patnáctiletý hoch, který nerozumí lidským citům a nemá rád, když se ho kdokoli dotkne, ale je to matematický génius a obdivovatel Sherlocka Holmese. Když jednoho dne najde za plotem zahrady vidlemi zapíchnutého psa, rozhodne se, že vypátrá pachatele.
34 Přehled příspěvku a dávek státní<br />
sociální podpory se zaměřením na osoby s poruchou autistického spektra

Kristina Hemzáčková, Jana Pešková, Jan Jiřík

Parta 2009

První čtení – učební pomůcka pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody Učební pomůcka s metodickým návodem pro alternativní výuku čtení s využitím globální metody. Je určena dětem ve speciálních školách, majícím při výuce čtení obtíže. Nabízí metodu, která výuku čtení zpřístupní i dětem s hlubším mentálním postižením.
35 Pohádky k povídání ...   Průvodce sociální oblastí města České Budějovice  
36 Průvodce rodičů dětí s poruchou<br />
autistického spektra

Lucie Jirků

APLA Praha, 2010

Přehled příspěvku a dávek státní sociální podpory se zaměřením na osoby s poruchou autistického spektra  
37 Rozvoj sociálních dovedností u dětí s<br />
autismem – pro děti předškolní věku a se sníženými rozumovými<br />
schopnostmi

Šárka Jechová

Rubicon, 2014

Pohádky k povídání – s jednoduchými úkoly pro rozvoj řeči a dalších dovedností Knížka plná bohatě ilustrovaných českých pohádek není jen ke čtení a prohlížení, ale hlavně k povídání. Obrázky a jednoduché úkoly pomáhají dětem rozvíjet si řeč, paměť, postřeh, fantazii a další dovednosti.
38 Rozvoj dovedností dospělých lidí s<br />
mentálním postižením

Romana Straussová, Monika Knotková

Portál, 2011

Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra Kniha se snaží přiblížit potíže dítěte s poruchou autistického spektra (PAS). Umožňuje pochopit hlubokou příčinu těchto potíží a na základě tohoto pochopení navést rodiče a vychovatele na cestu k účinné pomoci.
39 Rozvíjení sociálních dovedností lidí s<br />
poruchami autistického spektra

Věra Čadilová, Zuzana Žampachová

Pasparta, 2013

Rozvoj sociálních dovedností u dětí s autismem – pro děti předškolní věku a se sníženými rozumovými schopnostmi Chybějící zpětná vazba ze strany dítěte na sociální podněty rodičů, nepřiměřené sociální chovaní dítěte v rámci širší rodiny i mimo domov vytváří nejen v rodičích, ale i v jejich okolí pochybnosti o správném výchovném působení. Situace rodiny, do které se narodí dítě s autismem, je velmi obtížná. Na takovou situaci není nikdy nikdo dost připravený, rodina je tím velmi zasažena. Přesto je to pravě rodina a její podpora, která dítěti může zajistit podmínky pro jeho další rozvoj.
40 Rozvoj sociálních dovedností – metodika<br />
práce u lidí s Aspergerovým syndromem)

Vendula Solovská a kolektiv

Portál, 2013

Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením Lidé s mentálním postižením tráví většinu času mezi lidmi s handicapem, mají méně kontaktů s většinovou společností. Nemají tak možnost získat dostatečnou sociální zkušenost, proces učení se sociálním dovednostem je u těchto lidí náročný. Často je trápí neobratnost při komunikaci, nedorozumění, negativní reakce ze strany okolí, nízká sebedůvěra. Snižují se jejich šance na trhu práce, prohlubují se sociální bariery mezi lidmi s postižením a většinovou společností. Pro odstranění těchto barier je zapotřebí zaměřit se u nich na podporu sociálních dovedností.
41 Řeč obrázků – komunikační systém<br />
tvořený obrazovými symboly – piktogramy + metodická příručka, 1. díl

Nancy J. Patrick

Portál, 2008

Rozvíjení sociálních dovedností lidí s poruchami autistického spektra Člověk s autismem má potíže s tím, aby dobře porozuměl tomu, co vidí, slyší a prožívá. Potíže vyplývající z poruchy autistického spektra (PAS) výrazně ovlivňují zvládání běžných sociálních situací, do kterých se lidé dostávají. Nedorozumění vedou ke konfliktům a desinterpretacím, případně k izolaci člověka s PAS. Autorka nabízí tipy a strategie pro zvládání běžných situací, kterými jsou např. návštěva lékaře, hledání vhodného zaměstnání, cestování městskou hromadnou dopravou, i pro navazování přátelských a důvěrných vztahů.
42 Říkáme si s krtkem

PhDr. Lucie Bělohlávková

Apla Praha

Rozvoj sociálních dovedností – metodika práce u lidí s Aspergerovým syndromem) Publikace je zpracovaná jako metodika práce u lidí s Aspergerovým syndromem, která obsahuje pracovní listy zařazené do 4 tematických celků - emoce, neverbální a verbální komunikace, vztahy s druhými lidmi. 
43 Řeč rukou – komunikační systém tvořený<br />
znaky, Znak do řeči + metodická příručka 3. díl

Libuše Kubová, Renata Škaloudová

Parta, 2012

Řeč obrázků – komunikační systém tvořený obrazovými symboly – piktogramy + metodická příručka, 1. díl Učební pomůcka Řeč obrázků, komunikační systém tvořený obrázkovými symboly – piktogramy je 1. dílem volné řady pomůcek pro alternativní komunikaci. Soubor 765 piktogramů na 51 listech je rozdělen do tematických celků: rodina; části těla; věci osobní potřeby, oblečení, nábytek, vybavení; nářadí; školní potřeby a činnosti; domácí práce; kuchyně, nádobí; koupelna; potraviny, pokrmy, pečivo, nápoje; živočichové; hračky; příroda, zahrada, počasí; sport, volný čas, hudba; pocity; povolání; doprava, dopravní prostředky; domov, život ve městě; činnosti; opak, odlišnosti, stavy, otázky; umístění; počítání; různé; roční období, měsíce, dny v týdnu, tvary.
44 Struktura a strukturované úkoly pro<br />
děti s autismem

Jiří Žáček, Ondřej Miller, Irena Tatíčková

Albatros, 2006

Říkáme si s krtkem Další ze série úspěšných hracích knížek inspirovaných postavičkou Krtečka. Tentokrát se Krtek představí v 8 krátkých kreslených příbězích doprovázených dvouveršími Jiřího Žáčka. V knize je též sedm herních dvoustran, které hravou formou tříbí pozornost dětí.
45 Sebeobslužné a praktické dovednosti

Mgr. Libuše Kubová, PhDr. Renata Škaloudová

Parta, 2012

Řeč rukou – komunikační systém tvořený znaky, Znak do řeči + metodická příručka 3. díl Učební pomůcka s metodikou určená k podpoře vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením podle RVP pro obor vzdělání ZŠ speciální, třetí díl volné řady pomůcek pro alternativní komunikaci. Znak do řeči je praktický návod vedoucí ke zvládnutí účinného flexibilního a dostatečně otevřeného komunikačního systému znaků, který lze libovolně upravovat pro potřeby konkrétního žáka (klienta) a který oproti jiným obdobným systémům nepotlačuje přirozený řečový rozvoj.
46 Strukturované učení

Lenka Hladká, Alena Pavlištíková

Ladislav Pavlištík, 2008

Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem Příručka o možnostech využití strukturovaných úkolů ve výchově a vzdělávání autistických dětí.
47 Sebeobsluha u dětí s poruchou<br />
autistického spektra

Věra Čadilová, Zuzana Žampachová

Apla Praha, 2010

Sebeobslužné a praktické dovednosti Praktický průvodce pro pedagogy, pracovníky v sociálních službách a rodiče dětí s PAS.
48 Strategie a metody výuky dětí s<br />
autismem a dalšími vývojovými poruchami

Věra Čadilová, Zuzana Žampachová

Portál, 2008

Strukturované učení Kniha shrnuje dosavadní zkušenosti s metodikou strukturovaného učení v Česku. Popisuje principy intervenční strategie, která je založena na individuálních potřebách, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra a jiných neurovývojových poruch. Autorky se věnují aplikaci závěrů speciálněpedagogického vyšetření a seznamují čtenáře s diagnostickými nástroji, které lze využít při sestavování vzdělávacích strategií.
49 Soubor obrázků – k výměnnému<br />
obrázkovému komunikačnímu systému VOKS

Romana Straussová

Apla Praha, 2011

Sebeobsluha u dětí s poruchou autistického spektra Tato publikace zprostředkovává snazší učení dítěte s PAS v oblasti základních sebeobslužných dovedností zejm. dětí předškolního a mladšího školního věku. Jde o praktickou pomůcku, která se opírá o potřeby a způsoby vnímání dítěte s PAS. Kniha vychází ze speciálně pedagogických principů TEACH programu, u nás známého jako strukturované učení. 
50 Šimonovy pracovní listy 7 – logopedická<br />
cvičení 2

Eric Schiller, Robert J. Reichler, Margaret Lausing

Portál, 2011

Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami Nezbytné informace, učební strategie, metody a příklady výukových programů pro pedagogy a psychology, kteří se zabývají dětmi s autismem nebo jinými vývojovými poruchami. Tyto děti bývají často vylučovány z běžných vyučovacích zařízení, kam svým intelektem nesporně patří. Dlouholeté zkušenosti z vyspělých zemí potvrzují, že mají-li pedagogové a psychologové dostatečné množství informací, nemusí k těmto situacím docházet.
51 Šimonovy pracovní listy 10 – rozvoj<br />
obratnosti mluvidel a nácvik dýchání

Margareta Knapcová, Marcela Jarolímová

Soubor obrázků – k výměnnému obrázkovému komunikačnímu systému VOKS  
52 Tabulky ke čtení 1.

Věra Charvátová-Kopicová, Šárka Boháčová

Portál, 2011

Šimonovy pracovní listy 7 – logopedická cvičení 2 Logopedická cvičení - soubor druhý, napomáhá dětem předškolního věku i malým školákům rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat vyjadřovací obratnost a přispívá k rozvoji sluchového vnímaní, zrakové orientace, sluchové i zrakové paměti.
53 300 her pro děti s autismem – rozvíjení<br />
komunikačních a sociálních dovedností

Markéta Mlčochová, Richard Šmarda

Portál, 2007

Šimonovy pracovní listy 10 – rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání. Soubor 32 pracovních listů s metodickými pokyny. První část tvoří cvičení zaměřená na rozvoj motoriky jazyka a pohybu rtů. Autorce se podařilo pomocí nápadité motivace připravit návody pro všechna základní cvičení jazyka a rtů tak, aby je děti prováděly s chutí. Rozvíjí se současně i jemná motorika a zvuková stránka úkolu se k této činnosti nenásilně připojuje. Druhou část tvoří dechová cvičení doplněná o další činnosti, předkládaná zábavnou formou. V metodické části je popsán nácvik správného dýchání. (předlohy pro kopírování. 10, Rozvoj obratnosti mluvidel a nácvik dýchání) 
54 Terapie problémového chování a fyzické<br />
restrikce

PhDr. Vladimír Linc

Klett, 2010

Tabulky ke čtení 1.  Tabulky ke čtení pro 1. ročník základní školy postihují a zpracovávají učivo vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dané Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání přílohou upravující vzdělávání žáků se speciálními potřebami. Lze je využít i jako doplněk slabikářů používaných v běžných typech škol. Využití mohou nalézt i v předškolním vzdělávání či při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra apod.
55 Vyjímečné děti – Aspergerův syndrom

Simone Griffin, Dianne Sander

Portál, 2010

300 her pro děti s autismem – rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností Děti s poruchou autistického spektra mají obtíže se sociální interakcí, představivostí a komunikací. Často nedokážou navázat oční kontakt, jejich řeč se někdy omezuje na echolalické opakování slov a vět. Kniha nabízí nápady, jak využít každodenní činnosti k rozvíjení komunikačních schopností dítěte s autismem. Jídlo, jednoduché hračky, zajímavé materiály či dětské hudební nástroje mohou posloužit nejen k tomu, aby se dítě zabavilo, ale také nám pomohou navázat s dítětem kontakt a komunikaci.
56 Vývoj dítěte a jeho výchova k suchým<br />
nocím

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D. Kateřina Balická,DiS

Apla Praha, 2012

Terapie problémového chování a fyzické restrikce Publikace je určena po účastníky kurzu Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním. Má sloužit jako průvodce k zamyšlení po samotném semináři, ale její poznatky mohou při práci využít i pracovníci v sociálních službách.
57 Výchova dětí s autismem – Aplikovaná<br />
behaviorální analýza

Kateřina Thorová

Apla Praha, 2007

Vyjímečné děti – Aspergerův syndrom Základní informace o příčinách a projevech Aspergerova syndromu spolu s doporučeními a strategiemi, jak případné obtíže zvládat. Příručka.
58 Výchova dítěte s Aspergerovým<br />
syndromem

Miloš Velemínský sr., Miloš Velemínský jr. 

Triton ,2009

Vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím  
59 Život s Aspergerovým syndromem – Příběh<br />
psychoterapie

Shira Richman

Portál, 2006

Výchova dětí s autismem – Aplikovaná behaviorální analýza Kniha zkušené psycholožky přináší další efektivní výchovnou metodu – aplikovanou behaviorální analýzu. Autorka srozumitelně vysvětluje, jak ji lze využít především ke zlepšení sebeobslužných dovedností jako je jídlo, hygienické návyky nebo oblékání. Tato analýza může také pomoci odstranit nežádoucí stereotypní chování, zlepšit hru, komunikaci, vztahy mezi vrstevníky či posílit nezávislost dítěte.
60 Každý jsme jiný – Kniha pro všechny<br />
kluky a holky, kteří mají sourozence s autismem

Brenda Boyd

Portál, 2011

Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem Kniha tvoří komplexního průvodce výchovou dítěte s Aspergerovým syndromem (AS). Autorka, matka chlapce s AS, doporučuje 200 výchovných tipů, strategií a her, jež mohou pomoci překonat obtížné výchovné momenty, které výchovu dítěte s AS provázejí. 
61 Integrace dětí s Aspergerovým syndromem<br />
a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu – zkušenosti rodičů

Christiane Preismann

Portál, 2010

Život s Aspergerovým syndromem – Příběh psychoterapie Průvodce psychoterapií. Kniha se věnuje úvahám na téma psychoterapie osob s Aspergerovým syndromem (AS). Autorka, lékařka, u níž byl ve věku 27 let Aspergerův syndrom diagnostikován, čtivým a zajímavým způsobem popisuje průběh své psychoterapie, kterou byla nucena začít navštěvovat vzhledem k četným potížím spojeným právě s diagnózou AS.
62 Vztahy, intimita a sexualita lidí s<br />
mentálním handicapem nebo s autismem

Fiona Bleach

Apla Praha, 2011

Každý jsme jiný – Kniha pro všechny kluky a holky, kteří mají sourozence s autismem Tato kniha dává odpovědi na spoustu otázek bratrů a sester mladých lidí s autismem. Kniha popisuje základní projevy autismu a je plná užitečných doporučení, která mohou přispět k celkově spokojenějšímu rodinnému životu.
63

Mgr. Roman Pešek

Apla Praha, 2012

Integrace dětí s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem do vzdělávacího procesu – zkušenosti rodičů Publikace shrnuje výsledky dotazníkového průzkumu, který proběhl v APLA Praha v únoru a březnu 2012. Průzkum sledoval zkušenosti rodičů s integrací jejich dětí s AS a VFA do škol a vzdělávacího procesu. Motivací pro realizaci tohoto průzkumu byly mj. zpětné vazby z rodičovských skupin pro rodiče dětí s VFA a AS.
64

PhDr. Kateřina Thorová,Ph.D., Ph.Dr. Hynek Jůn, Ph.D.

Apla Praha, 2012

Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem Tato publikace slouží jako doprovodná příručka k dvoudennímu kurzu Sexualita u lidí s mentálním postižením. Shrnuje témata, která na semináři zazněla, a zároveň obsahuje vzor Protokolu sexuality, intimity a vztahů, k jehož vzniku seminář směřuje. Protokol je v každém zařízeni jedinečný. Má sloužit personálu, zvláště pak nově příchozím, k orientaci, jaké obecné postoje a strategie zařízení zaujímá v oblasti neintimních, intimních i sexuálních vztahů.
65  

Kateřina Thorová

Portál, 2012 

Poruchy autistického spektra – včasná diagnóza branou k účinné pomoci Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění - poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom a deziintegrační porucha. Kniha výrazně rozšiřuje informace některých kapitol z úspěšné mezioborové publikace Dětský autismus (Portál, 2004) a zároveň přidává mnohé nové tematické okruhy, které jsou v dané problematice považovány za stěžejní. Mezi ně patří například raná diagnostika v praxi, diferenciální diagnostika z pohledu psychologa, vzdělávání a terapie, rodinná problematika, prognóza, specifika vývoje poruchy, školní a sociální problematika. Výklad je doplněn množstvím kazuistik, ukázek dětských kreseb a fotografií z autorčina bohatého archivu.
66  

PhDr. Lucie Bělohlávková, Mgr. Eva Gnanová

Pasparta, 2012

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem Informační brožura přibližuje službu podporované zaměstnávání lidí s Aspergerovým syndromem - osob s poruchou autistického spektra. Doplněno příklady z praxe. 
67  

 K.I.Al-Ghani 

Edika, 2014

Divoké zvíře Kniha představuje jednu z funkčních technik práce s akutním výbuchem hněvu zejména u dětí s Aspergerovým syndromem. Depersonifikace hněvu jako divokého zvířete, které můžeme zkrotit, je způsob, jak dětem pomoct rozpoznat hněv a vnímat osvobozující oddělenost já nejsem hněv. Tento přístup posiluje důvěru a motivovanost dětí s emocí hněvu pracovat. Příběh Tomáše, který zkrotil své divoké zvíře, přináší naději a jednu z možných cest ke šťastnějšímu životu dětí s Aspergerovým syndromem i jejich blízkých. (první pomoc při zvládání hněvu u dětí s Aspergerovým syndromem)
68

Antje Tuckermann, Anne Haußler, Eva Lausmann

Pasparta

Strukturované učení v praxi Autorky věnují pozornost žákům s vysoce funkčním autismem a Aspergerovým syndromem v běžné škole. Při přípravě publikace využily dlouholeté zkušenosti, které získaly při terapeutické práci s žáky s poruchou autistického spektra a při poradenství jejich pedagogům a blízkým osobám. 
69

Vlasta Hurtíková

 V. Hurtíková, 2013

Kocourek Matýsek Pohádka s  jednoduchým textem a s piktogramy o kocourkovi Matýskovi, kterému se do chaloupky vloupá zlý medvěd. Vydá se tedy do světa hledat odvážného hrdinu, který by mu pomohl medvěda vyhnat. Kniha se bude líbit dětem, které mají potíže s porozuměním psaného a mluveného slova, dysfázií a hlavně dětem s poruchou autistického spektra. 
70  

Jana Voráčková

Bakalářská práce, 2014

Studenti s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem v integraci na středních školách v Jihočeské kraji

 
71  

Pavla Koblásová

Bakalářská práce, 2014

Sexuální výchova dětí s PAS mladšího školního věku v rodině  
72  

Renata Blažková

Bakalářská práce, 2014

Sexuální výchova dětí s PAS staršího školního věku  
73   ----    
74

Susan Yarney

Edika, 2014

Povím Vám o ADHD Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají potíže s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům. 
75

Jude Welton

Edika, 2014

Povím Vám o aspergerově syndromu Publikace je určena především samotným dětem ve věku od 7 do 15 let, které mají Aspergerův syndrom, a také jejich rodičům, vyučujícím, vedoucím zájmových kroužků nebo kamarádům. 
76

Hana Zobačová

Pasparta, 2015

Klárka jde k paní doktorce  
77

Roman Pešek

Pasparta, 2015

Co často zajímá rodiče a učitele dětí s Aspergerovým syndromem Publikace je určena především rodičům, učitelům a jiným odborníkům, kteří pečují o děti a dospívající s Aspergerovým syndromem. V úvodu čtenář nalezne charakteristiku těchto osob. Následně se autor zabývá častými problémy, které se u lidí s Aspergerovým syndromem objevují. Poté navazují doporučení, jak jim pomoci tyto potíže zvládnout. 
78

Marie Martincová, Dana Cejpková

Pasparta, 2015


Básničky a písničky pro naše malé zajíčky – metodická příručka, praktické návody, rozkreslené texty
Jednou ze základních kompetencí stanovenou RVP pro předškolní vzdělávání je komunikativní kompetence, kdy dítě ukončující předškolní vzdělávání ovládá řeč. Zařazováním básniček a písniček, které patří do vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, napomáháme rozvoji řečových a jazykových dovedností receptivních i produktivních. Publikace, kterou právě držíte v rukou, se snaží tuto významnou součást výchovy a vzdělávání zprostředkovat dětem s problémy v oblasti porozumění řeči, především dětem s poruchou autistického spektra a dětem s vývojovou dysfázií. Dnes se ve větší míře ve třídách vyskytují děti pocházející z jiného kulturního prostředí, je tedy vhodné používat vizualizované básničky či říkanky i v běžné třídě. 
79

Jana Kurfurstová, Hana Zobačová

Pasparta, 2015

Výtvarné postupy (nejen) pro děti Kniha představuje výtvarné postupy, vhodné pro rozvoj obrazové kreativity dětí nejen s poruchou autistického spektra. Předkládá jednak soubor prakticky zpracovaných základních výtvarných technik, jednak soubor činností pro rozvoj jemné motoriky. Poskytuje možné návody, jak výtvarnou činností smysluplně trávit volný čas. Je určena rodičům, pedagogům, osobním asistentům a ovšem všem, kdo chtějí dětem představit a zpřístupnit základy výtvarného tvoření. Publikace je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž každá zpracovává jednu výtvarnou techniku, a to formou textového návodu a obrazové přílohy pro praktické využití.
80

Hana Zobačová

Pasparta, 2015

Tři kuchaři vaří Knihou čtenáře provedou tři zvířátka: myšák Milda, který se specializuje na nápoje, prasátko Cvalda, to je odborník na jednoduchou kuchyni, a opička Tylda, jež si troufne i na složitější dobroty. Každý recept je doplněn hravou ilustrací a podrobně zpracovaným návodem, jak při přípravě jídla či nápoje postupovat. 
81

Mgr. David Drápela, Mgr. Marie Franců, Mgr. Klára Geislerová, Bc. Tereza Hejralová, Mgr. Jitka Štanclová, Bc. Klára Večeřová

ZŠ pro žáky s autismem

Materiál pro rodiče

Pro výchovu a vzdělávání lidí s autismem se v České republice nejčastěji využívá metodika strukturovaného učení, která vychází především z TEACCH programu a intervenční terapie (Čadilová, Žampachová - Strukturované učení, Praha, Portál, 2008). Právě metodika strukturovaného učení byla předlohou pro zpracování tohoto materiálu. Metodika se zaměřuje na silné stránky dítěte, které se následně snaží co nejvíce rozvíjet.
82

Věra Pokorná

Portál, 1998

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání, který učitelům i rodičům umožňuje vybrat takovou činnost, která je pro dítě účelná, protože odpovídá jeho úrovni rozvoje jednotlivých funkcí a přispívá k nápravě příslušné specifické poruchy učení. V úvodu autorka popisuje, jak s cvičeními pracovat, a stručně vysvětluje problematiku jednotlivých specifických poruch učení, kterými se cvičení zabývají. Kniha navazuje na publikaci Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení.
83

Steven Degrieck

Nakladatelství školy SPMP Modrý klíč, 2006

Učím se I., Myslet a tvořit – náměty pro výuku dětí s autismem Sbírka výukových aktivit a úloh, kterými se lze inspirovat při výuce. Obsahuje 100 příkladů z různých oblastí učení: zobecňování, pracovní dovednost, pracovní chování, komunikace, sebeobsluha, nezávislé funkce, volný čas a sociální dovednosti. Všechny aktivity se realizují s levnými pomůckami, které lze snadno najít ve třídě či doma. První kapitola osvětluje proč a jak vytvářet aktivity učení speciálně přizpůsobené osobám s autismem a mentální retardací, ostatní kapitoly se již věnují konkrétním příkladům práce.
84

Eric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters

Modrý klíč,2000

Výukové aktivity pro děti s autismem Individuální hodnocení a léčebně vzdělávací program pro děti s autismem a děti s podobným vývojovým postižením. Cílem této knihy je zpřístupnit učitelům, rodičům a všem ostatním pečujícím o děti s autismem dlouholeté zkušenosti při vytváření programů a aktivit šitých těmto dětem na míru. Příklady uvedené knize by měly sloužit jako základní materiál, který by čtenáři přinesl nové myšlenky a inspiraci, jak a co učit, jak stanovit výukové cíle a jak tyto cíle vhodně zakomponovat do výukových osnov. Kniha je rozdělena do oddílů podle procvičované dovednosti – nápodoba, vnímání, hrubá a jemná motorika, koordinace oko-ruka, poznávací a verbální schopnosti, sebeobsluha, sociální oblast, chování.
85

Eric Schopler, Robert Jay Reichler, Ann Bashford, Margaret D. Lansing, Lee M. Marcus

Modrý klíč,2000

Psychoedukační profil, revidované vydání (PEP-R)  
86

Jana Jarošová

Berová – JIH, 2015

Rozvoj kognitivních funkcí dítěte s Downovým syndromem – určeno rodičům dětí raného věku  
87

Jana Jarošová, Kateřina Šimerová

Ovečka, o.p.s., 2015

Pracovní listy k Prvouce 1. třídy ZŠ, určeno dětem s LMP  
88 Co to dělají maminka s tatínkem?

P.M.Lopezosa, M.P.Botella, C.M.Candia, J.R.D.Morfa

Co to dělají maminka s tatínkem? Tituly z edice, do které patří i tato knížka, jsou nejen ideálními pomocníky pro tatínky, maminky a vychovatele, ale jsou hlavně určeny pro samotné holky a kluky od 6 let. Za pomoci jednoduchých textů přiměřených jejich veku a názorných kreseb je přirozeně a spontánně seznamují s pojmy spojenými se sexualitou. Knížka, kterou právě držíte v ruce, pojednává o vztazích, a to nejen sexuálních, mezi dvěma lidmi. Poskytuje také odpovědi na otázky o oplodnění, které děti kladou a na než mnohdy neumíme zareagovat. Naučte se za pomoci této publikace komunikovat s dětmi o sexualitě přirozeně! Nabídnete jim srozumitelné a pravdivé informace!
89 Řvi potichu, brácho

Ivona Březinová

Řvi potichu, brácho Jeremiáš je jiný. Žije ve světě, který má svá přísná pravidla, ve světě, kde každý den v týdnu má jinou barvu a kde jsou krajíce chleba kulaté. Se světem, v němž žije maminka se sestrou, si příliš nerozumí, nevyzná se v něm. Ale nevadí mu to, má přece ten svůj. Ostatním sice občas připraví horkou chvilku, ale ani milující maminka, ani dvouvaječné dvojče na něj nedají dopustit. Hlavně aby jim Jeremyho nedali do ústavu, to by nepřežily. Ivona Březinová citlivě, ale s nezbytným nadhledem vypráví příběh autistického chlapce a jeho okolí, které se s jeho poruchou musí dennodenně vyrovnávat. Knížka s výtečnými ilustracemi Tomáše Kučerovského dětem ukazuje, že s poruchou autistického spektra se dá žít a že nakonec je ze všeho nejdůležitější jako vždycky láska a dostatek porozumění.
90 Jak přicházejí děti na svět?

Pilar Migallón Lopezosa, Mercedes Palop Botella, Caterina Marassi Candia, José R. Díaz Morfa, Španělská asociace klinické sexuologie

Svojtka & Co., s.r.o., 2013

Jak přicházejí děti na svět? Tato kniha je ideálním pomocníkem pro tatínky, maminky a vychovatele. A také pro samotné holky a kluky, kteří se prostřednictvím těchto knih s jednoduchými texty a názornými ilustracemi přirozeně a spontánně seznámí s pojmy spojenými se sexualitou. Kniha Jak přicházejí děti na svět? přináší informace o oplodnění a těhotenství, o porodu a o tom, jak dítě přichází na svět. Přibližuje tak dětem vznik nového života, a to formou přiměřenou jejich věku. Tato řada knih, na jejíž tvorbě spolupracovali odborníci z oblasti sexuologie, je určena dětem od 6 let.
91  Jak to tedy je se sexualitou?

Pilar Migallón Lopezosa, Mercedes Palop Botella, Caterina Marassi Candia, José R. Díaz Morfa, Španělská asociace klinické sexuologie

Svojtka & Co., s.r.o., 2013

Jak to tedy je se sexualitou? Tato kniha je ideálním pomocníkem pro tatínky, maminky a vychovatele. A také pro samotné holky a kluky, kteří se prostřednictvím těchto knih s jednoduchými texty a názornými ilustracemi přirozeně a spontánně seznámí s pojmy spojenými se sexualitou. Kniha Jak to tedy je se sexualitou? vyvrací některé pomýlené představy, které se týkají sexuality, ale také otvírá témata, jako jsou sebeuspokojování či předcházení nebezpečí sexuálního obtěžování. Poskytuje dětem správné a jejich věku přiměřené informace. Tato řada knih, na jejíž tvorbě spolupracovali odborníci z oblasti sexuologie, je určena dětem od 6 let.
92  Co to dělají maminka s tatínkem?

Pilar Migallón Lopezosa, Mercedes Palop Botella, Caterina Marassi Candia, José R. Díaz Morfa, Španělská asociace klinické sexuologie

Svojtka & Co., s.r.o., 2013

Co to dělají maminka s tatínkem? Tato kniha je ideálním pomocníkem pro tatínky, maminky a vychovatele. A také pro samotné holky a kluky, kteří se prostřednictvím těchto knih s jednoduchými texty a názornými ilustracemi přirozeně a spontánně seznámí s pojmy spojenými se sexualitou. Kniha Co to dělají maminka s tatínkem? pojednává o vztazích, a to nejen sexuálních, mezi dvěma lidmi. Poskytuje také odpovědi na otázky o oplodnění, které děti kladou a na něž mnohdy neumíme zareagovat. Vše je podáno formou přiměřenou jejich věku. Tato řada knih, na jejíž tvorbě spolupracovali odborníci z oblasti sexuologie, je určena dětem od 6 let.
93 Holka nebo kluk?

Pilar Migallón Lopezosa, Mercedes Palop Botella, Caterina Marassi Candia, José R. Díaz Morfa, Španělská asociace klinické sexuologie

Svojtka & Co., s.r.o., 2013

Holka nebo kluk? Tato kniha je ideálním pomocníkem pro tatínky, maminky a vychovatele. A také pro samotné holky a kluky, kteří se prostřednictvím těchto knih s jednoduchými texty a názornými ilustracemi přirozeně a spontánně seznámí s pojmy spojenými se sexualitou. Kniha Holka nebo kluk? vysvětluje rozdíly mezi mužem a ženou, přibližuje anatomii a vývoj těla u obou pohlaví. Dětem přináší informace přiměřené jejich věku, díky nimž lépe poznají své tělo. Tato řada knih, na jejíž tvorbě spolupracovali odborníci z oblasti sexuologie, je určena dětem od 6 let.
94 200 výtvarných činností

Maryann Kohlová

Portál 2013

200 výtvarných činností V tvořivé práci s materiálem, který je běžně po ruce doma i v předškolních zařízeních, mohou děti získat velké množství objevných výtvarných zkušeností. Autorka nabízí mateřským školám, kulturním institucím, rodičům a prarodičům projekt seznamování dětí od 3 do 6 let s výtvarnými technikami. Všechny náměty se soustřeďují na proces tvoření více než na finální výsledek.
95 Weissova navigace sexem

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. , Lucie Ondřichová

Columbus 2014

Weissova navigace sexem Weissova navigace sexem je příručkou, která původně vznikla jako rozhovor novinářky – autorky s jedním z předních českých sexuologů – prof. PhDr. Petrem Weissem, Ph. D., DSc. Výsledný produkt byl tak přehledný, že nic jiného kromě ‚navigace‘ nás při pojmenování knihy nenapadlo. Jasná, stručná a přehledná. Taková tato příručka je. A čtenářům každého věku přejeme, aby je dovedla k jasným odpovědím, které chtějí znát, ale možná se na ně někdy stydí zeptat.
96 Co všechno chtějí kluci vědět. Vše o nejnapínavějším období života.

Uta Weber

Svojtka & Co., s. r. o. 2012

Co všechno chtějí kluci vědět. Vše o nejnapínavějším období života. V této knize naleznou chlapci informace a rady na všechna témata, která je zajímají. Zábavnou formou je vysvětleno, proč se jejich tělo během puberty mění, a najdou zde i užitečné typy a odpovědi na otázky týkající se tématu láska a vztahy – jak bude úspěšné první rande, jak docílit dokonalého polibku nebo jak zvládat žárlivost. A když už je to vážné, dočtou se vše, co by měli vědět o prvním sexu a antikoncepci. Zkrátka, tato knížka je šikovným pomocníkem, který usnadní orientaci ve složitém období života..
97 Co všechno chtějí holky vědět. Vše o nejnapínavějším období života.

Uta Weber

Svojtka & Co., s. r. o. 2012

Co všechno chtějí holky vědět. Vše o nejnapínavějším období života. V této knize naleznou dívky informace a rady na všechna témata, která je zajímají. Zábavnou formou je vysvětleno, proč se jejich tělo během puberty mění, a najdou zde i užitečné typy a odpovědi na otázky týkající se tématu láska a vztahy – jak bude úspěšné první rande, jak docílit dokonalého polibku nebo jak zvládat žárlivost. A když už je to vážné, dočtou se vše, co by měli vědět o prvním sexu a antikoncepci. Zkrátka, tato knížka je šikovným pomocníkem, který usnadní orientaci ve složitém období života.
98 Praktické rady pro životní situace

Michael Viereckl, Daniela Lidinská, Petra Votočkov

FM solutions, a. s. 2015

Určitě si poradíte. Praktické rady pro životní situace, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby. Jižní Čechy. Určitě si poradíte“ je název průvodce životními situacemi, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby a do kterých se může dostat každý z nás. Každý se někdy dostane do situace, kdy se v důsledku nemoci, úrazu nebo stáří musí postarat o sebe nebo své blízké. V takových případech pak všichni hledáme služby a rady, které nám péči usnadní. Rozhodli jsme se vytvořit jednoduchého průvodce těmi nejběžnějšími situacemi (nástup do nemocnice, propouštění z nemocnice, péče o sebe nebo své blízké a umírání), který by měl dát odpovědi na základní otázky a navést každého na ty služby, výrobky nebo instituce, které mu v dané situaci pomohou. Publikace s názvem „Určitě si poradíte“ vzniká za podpory krajů a partnerů, kteří přináší služby a výrobky užitečné při řešení popisovaných situací.
99 Asistent pedagoga. Jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách.

PhDr. Marta Teplá

Dashöfer, nakladatelství, spol. s. r. o. 2015

Asistent pedagoga. Jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách. Užitečné rady a aktuální informace pro správné a účelné zapojení pozice asistent pedagoga ve škole.Publikace Asistent pedagoga je souhrnným, na našem trhu jedinečným dílem, které přináší praktické a aktuální informace a rady pro ředitele škol, asistenty, pedagogy i rodiče. Formuluje historii i současnost inkluzivního vzdělávání v ČR. Pomáhá při procesu vytváření pracovní pozice a výběru vhodného kandidáta, vymezuje náplň práce asistenta pedagoga a správné nastavení jeho kompetencí.
100 Sex 101 otázek a odpovědí.

Autor neuveden

Svojtka & Co s. r. o. 2012

Sex 101 otázek a odpovědí. Dospívání je období plné změn, zvratu a nových emocí. Tato publikace, která je jednou ze tří knih této rady, pojednává o nejžhavějším tématu dospívání a pomáhá výstižně a srozumitelnou formou odpovědět na nejčastější otázky, s nimiž si dospívající lámou hlavu. Jak mluvit o sexu s rodiči? Jak získat dívku nebo chlapce svých snů? Co je důležité vědět o prvním sexu, ochraně, nechtěném otěhotnění, homosexualitě a pohlavních nemocech? Držíš v ruce průvodce na cestě plné překvapení, vzestupu, pádu a nejistot, který ti pomůže objevit mnoho nového a postupem času to nejdůležitější - sebe sama.
101 Co chtějí kluci vědět o sexu.

Autor neuveden

Svojtka & Co s. r. o. 2012

Co chtějí kluci vědět o sexu. Kniha "Co chtějí kluci vědět o sexu" je určena pro chlapce, ale i dívky si mohou přečíst informace o tom, čím procházejí a co řeší chlapci v této životní etapě. Pomůže jim to připravit se na vlastní dospívání, možná budou tolerantnější k "náladovosti" a změnám chování dosavadních kamarádů. I dívky by měly chápat, co jsou to "noční poluce", jakou úlohu hrají v životě chlapců kamarádi, jak se v nich probouzejí sexuální touhy..
102 A proto skáču.

Naoki Higašida

Paseka/Pasparta 2016

A proto skáču Mladý spisovatel, básník a bloger z Japonska trpí tak silnou formou autismu, že nedokáže mluvit. Jeho vidění světa je však neuvěřitelně bohaté, citlivé a inteligentní. Dokázal to v bestselleru A proto skáču, který ve svých třinácti „sepsal“ za zcela mimořádných okolností. Metodou ukazování znaků na papírové matrici odpověděl na osmapadesát otázek, jež mu ostatní často kladou: Proč nemůžeš být chvíli v klidu? Proč se učíš nazpaměť jízdní řády? Co je nejhorší, když má člověk autismus? Unikátní knihu v Japonsku objevil britský spisovatel David Mitchell, sám otec autistického syna, společně s manželkou ji přeložil do angličtiny a Higašidu a jeho niterné svědectví proslavil po celém západním světě. „Představte si, že se nacházíte v místnosti s dvaceti radiopřijímači. Všechny hrají a naplno se z nich linou hlasy a hudba. Nejde je vypnout ani ztlumit a místnost nemá okna ani dveře, takže jedinou úlevu vám přinese až naprosté vyčerpání,“ přibližuje v sugestivní předmluvě Mitchell pocity lidí s autismem.
103  Syndrom vyhoření.

Roman Pešek a Ján Praško

Pasparta 2016

Syndrom vyhoření - Jak se prací a pomáháním druhým nezničit. Pohledem kognitivně behaviorální terapie Vyhoření se v naší společnosti stává stále častějším jevem. Je možné tomuto stavu nějak předcházet? Co už je vyhoření a co je ještě „pouhá“ únava? Publikace se snaží čtivým, srozumitelným a přehledným způsobem předat důležitá a praktická doporučení, jak předcházet stresu, nebo jak ho lépe zvládat. A to nejen na pracovišti, ale i v oblasti partnerských a přátelských vztahů, a také v oblasti našeho myšlení a emočního prožívání. Kniha se zaměřuje na hlavní faktory, které vedou k vyhoření. Mnoho těchto rizikových faktorů je nahlíženo z pohledu kognitivně behaviorální terapie, což je rychle se rozvíjející psychoterapeutický přístup, jehož účinnost byla prokázaná i v souvislosti se syndromem vyhoření. Autoři všem zájemcům přináší praktické a srozumitelně formulované rady jak změnit svůj život, své navyklé způsoby uvažování a chování tak, abyste stavu vyhoření uměli předcházet, nebo dokázali svůj stav vyhoření zvrátit a znovu se „zapálit“.
104  Pacient s PAS v ordinaci lékaře

Čadilová Věra, Žampachová Zuzana

Apla 2012

Pacient s PAS v ordinaci lékaře. Publikace je určena všem lékařům a zdravotnickému personálu, kteří ve své praxi přicházejí do kontaktu s dětmi s poruchou autistického spektra. Brožura poskytne lékařům základní informaci o poruchách autistického spektra a návod, jak přistupovat a komunikovat s pacientem s tímto handicapem.
105  O kolečko míň – můj život s autismem.

Josef Schovanec

Paseka 2014

O kolečko míň – můj život s autismem. Schovancova kniha představuje autentický ponor do nitra člověka, který svůj handicap dokázal proměnit ve výhodu. Ve Francii vzbudilo jeho svědectví mimořádný ohlas – šlo o vůbec první vyprávění muže postiženého autismem, jenž nechal veřejnost nahlédnout do svého vnitřního světa. A podobné výlučné postavení má vydání knihy O kolečko míň i v českém prostředí. Autor, jenž sám ovládá deset jazyků, prokazuje nejen nebývalou stylistickou a myšlenkovou kultivovanost, ale též ohromující vzdělanost a sečtělost, a nabízí tak čtenářům strhující a napínavou výpravu do zákoutí lidské mysli.
106  Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Jitka Kendíková, Miroslav Vosmik

Pasparta 2016

Jak zvládnout problémy dětí se školou? V současné době se v běžných českých základních i středních školách vzdělává poměrně velké množství žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Aby jim daná škola mohla vytvořit vhodné podmínky pro uskutečňování jejich vzdělávání v patřičné kvalitě, musí úzce spolupracovat s jejich rodiči, zákonnými zástupci. Cílem této publikace je zvýšit informovanost rodičů, pedagogů a dalších zainteresovaných pracovníků. Text je doplněn mnoha příklady z praxe a také vzory příslušných formulářů a dokumentů. V knize mimo jiné naleznete odpovědi na následující otázky: Kdo mi pomůže vyřešit potíže mého dítěte ve škole? Kdy se mám obracet na poradenská zařízení a co od nich mohu žádat? Jak má vypadat péče o žáka se SVP ve škole? Je pro mé dítě vhodný odklad školní docházky, individuální vzdělávání nebo přípravná třída? Bude pro mé dítě lepší přestup na jinou školu? Jak to zařídit? Jak zvládnout přechod na střední školu? Jak úspěšně ukončit střední školu? Jakou roli má asistent pedagoga? Kdy a za jakých podmínek je vhodný asistent pedagoga? Jak pomůže mému dítěti individuální vzdělávací plán (IVP)? Co musí obsahovat IVP?
107  Prevence a účinné řešení šikany – u žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem.

Lenka Bittmannová, Julius Bittmann

Pasparta 2016

Prevence a účinné řešení šikany – u žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Publikace se věnuje problematice šikany u dětí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem. Autoři navrhují nejen její řešení, ale především čtenáře seznamují s možnostmi prevence tohoto jevu, který je u dětí s autismem velmi častý. Poznatky autorů jsou opřené o dlouholeté zkušenosti z praxe s dětmi a dospívajícími s poruchou autistického spektra a výsledky výzkumného šetření mezi desítkami rodin dětí s PAS. Součástí publikace je celá řada ilustrativních příkladů z praxe a návrhů řešení konkrétních případů. Kniha je určena pro rodiče, pro učitele základních a středních škol, ale i pro profesionály (pedagogy, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, psychology, výchovné poradce, psychoterapeuty), kteří se ve své praxi zabývají prevencí šikany a jejím účinným řešením
108  Poruchy autistického spektra – včasná diagnóza branou k účinné pomoci

Kateřina Thorová

Apla 2008

Poruchy autistického spektra – včasná diagnóza branou k účinné pomoci Informační brožura o poruchách autistického spektra je určena osobám, které zajíma diagnostický proces týkající se těchto poruch. Příručka obsahuje popis stěžejních a různorodých projevů poruch, snaží se vyvrátit všeobecně rozšířená mylná přesvědčení, která ztěžují diagnostický proces, a odpovídá na některé základní otázky související s diagnostikou.
109 Příručka pegagogické intervence - Aspergerův syndrom a vysokofunkční autismus ve školním prostředí

Veronika Křížová

Mise naděje z.s.

Příručka pegagogické intervence - Aspergerův syndrom a vysokofunkční autismus ve školním prostředí Příručka vznikla díky spolupráci organizace Pomoc lidem s AS pro Francii, Školní inspekce departementu Landes a Ústřední rady departementu Landes. Jejím cílem je poskytnout pedagogům informace o Aspergerově syndromu. Z francouzského origináliu přeložila - Veronika Křížová - studentka PdF a ESF MU, dobrovolník Mise naděje z.s.
110 Mozek autisty. Myšlení napříč spektrem.

Temple Grandinová, Richard Panek

Mladá fronta 2014.

Mozek autisty - Myšlení napříč spektrem.

Když se v roce 1947 Temple Grandinová narodila, autismus teprve dostal jméno. Dnes je častější než kdy jindy, jedno z osmdesáti osmi dětí má diagnózu spadající do tohoto spektra. A naše přemýšlení o autismu prošlo v průběhu jejího života proměnou: studie autismu se posunuly ze sféry psychologie k neurologii a genetice a díky výzkumu v oblasti příčin a léčby existuje mnohem větší naděje na zlepšení stavu než kdy dřív. Temple Grandinová teď podává zprávu o stavu znalostí o autismu a přináší svůj jedinečný pohled na vzrušující cestu do srdce autistické revoluce. Film HBO založený na jejím životě získal sedm cen Emmy.
111 Matky za život dětí s vážným duševním onemocněním.

Josef Gabriel, Martin Jarolímek, Josef Závišek

Sympathea 2013.

Matky za život dětí s vážným duševním onemocněním.

Knížka „Matky za život dětí s vážným duševním onemocněním“ popisuje schizofrenii hlavně z pohledu rodičů, kteří se museli vyrovnávat s nemocí svých dětí. A v tom je její největší síla: příběhy nemocných potomků ukazují, co je schizofrenie za moc a jak rozpoznat její příznaky. Rodiče v devíti příbězích podrobně vyprávějí, jak se jejich děti „zničehonic“ změnily a v podstatě přestaly normálně žít, a rodičům hned nedošlo, co se vlastně děje. Zajímavý byl také popis zážitku z tzv. schizofrenního autobusu, kdy se zdravému člověku simuluje schizofrenní stav. Nejen příběhy jsou ale součástí útlé a obsahově bohaté knížky. V jedné kapitole popisuje MUDr. Martin Jarolímek, s čím se duševně nemocní a jejich rodiny musí potýkat, druhá polovina knihy pak obsahuje praktické informace - co by měli vědět rodiče, co nemocné děti potřebují, jak získat příspěvek na péči nebo co to je komplexní léčba. Knížka je dobrým rádcem pro všechny rodiče, jejichž děti trpí schizofrenií. Vyplývá z ní hlavně to, že nemocné děti nejvíc potřebují pomoc, lásku a podporu rodičů a blízkého okolí, aby na svou nemoc nebyly samy. A pokud je nemoc odhalena včas a je správně léčena, je šance na návrat k běžnému životu o to větší.
112 Šikana dětí s poruchami autistického spektra.

Marc Dubin

Portál 2009.

Šikana dětí s poruchami autistického spektra.

Děti s poruchou autistického spektra mívají potíže s porozuměním; nechápou význam, který se skrývá „za slovem“, nerozumějí slovním hříčkám, téměř vše chápou doslovně. Proto se často stávají obětí nejrůznějších vtipálků a nezřídka i násilníků. Autor vysvětluje, proč se děti s poruchou autistického spektra stávají obětí šikany a nabízí různé strategie, jak jim pomoci čelit násilnému chování. Radí učitelům a vychovatelům, jak tyto lidi co nejvíce podpořit, a zabývá se i osobností útočníka a svědků. Knihu uvítají speciální pedagogové, školní i poradenští psychologové, vychovatelé i učitelé, kteří mají v péči dítě s poruchou autistického spektra, rodiče a zájemci o problematiku. N. Dubin vystudoval speciální pedagogiku, psychologii a komunikaci. Před čtyřmi lety mu byl diagnostikován Aspergerův syndrom. Přednáší a snaží se aktivně pomáhat lidem s touto poruchou..
113 Jak jsem se mámy ptala,jestli mě něco bolí.

Eva Linhartová

Nová Forma 2010.

Jak jsem se mámy ptala,jestli mě něco bolí.

Ojedinělou formou psaná kniha o autismu, nevyléčitelném duševním onemocnění ovlivňujícím nejen všechny složky osobnosti postiženého, ale zasahující významným způsobem i do života blízkého oíkolí nemocného. S nekonečnou, stále se opakující psychickou zátěží se matky a otcové autistů vyrovnávají někdy s většími, jindy s menšími potížemi. A naopak, jakýma očima na svět kouká děvčátko, postižené touto nemocí? Odpověď naleznete v autobiografickém příběhu.
114 Kluk z kostek-život není vždycky jen hra, ale hry nám pomáhají žít.

Keith Stuart

Plus 2016.

Kluk z kostek-život není vždycky jen hra, ale hry nám pomáhají žít.

Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát najevo. Zbožňuje i svého autistického syna, ale ani za mák mu nerozumí. Sam je plný překvapení a svět je pro něj hádanka, kterou bez pomoci nedokáže rozluštit. Až díky hraní Minecraftu pro sebe otec se synem najdou společný prostor, v němž se začnou lépe poznávat a navzájem se chápat. Dokáže se rozpadlá rodina kousek po kousku, kostku po kostce dát znovu dohromady?
115 Pořád jen provokuje-respektující a klidné výchovné postupy.

Isabelle Filliozart

Cpress Brno 2016.

Pořád jen provokuje-respektující a klidné výchovné postupy.

Odmlouvání, kolize s vrstevníky, drzost dětí ve věku 6 až 11 let. Vidíte v tom naschvály, neposlušnost a kladení odporu. Hledáte vinu u sebe, snažíte se přijít na chyby, kterých jste se při výchově dopustili. Ale co když se jedná o zcela jiné příčiny? Autorka vás na konkrétních situacích seznámí s myšlenkovými pochody a reakcemi dětského mozku. Její poznatky vycházejí z nedávných objevů neurofyziologie a experimentální psychologie, a její rady umožňují lepší pochopení reakcí dítěte v různém věku.
116 Rozvíjíme logické myšlení. Hry, hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let

Roger Rougier

Portál 2015.

Rozvíjíme logické myšlení. Hry, hádanky, cvičení pro děti od 7 do 11 let.

Soubor her, hádanek a cvičení pro děti od 7 do 11 let využívá dětskou hravost k rozvoji logického myšlení. V první části knihy, která je určena dětem - od 7 do 9 let - si děti procvičují zábavným způsobem prostorové pojmy, třídění, rozlišování, dedukci atd. Druhá část - pro děti od 9 do 11 let - rozvíjí osvojování postupů logického myšlení. Čtenáři tu jsou předkládána cvičení na srovnávání, orientaci, předvídání, kombinaci, řazení, dedukci, transformaci, abstrakci atd. Jednotlivé úkoly jsou zadávány tak, aby se při jejich řešení měnil způsob uvažování. Tím se předchází únavě dětí. Děti si osvojují postupy, se kterými se budou setkávat v oblasti matematiky a informatiky.
117 Učíme se hrou pro předškoláky – poznáš, co kam patří?,

 

Svojtka & Co.,2014.

Učíme se hrou pro předškoláky – poznáš, co kam patří?

Tato knížka je cílena především na předškoláky od 4 let. Je určena pro zdokonalování schopností dětí v předškolním věku..
118 Učíme se hrou pro předškoláky – zábavné hry s obrázky a tvary.

 

Svojtka & Co., 2014

Učíme se hrou pro předškoláky – zábavné hry s obrázky a tvary.

Tato knížka je cílena především na předškoláky od 4 let. Je určena pro zdokonalování schopností dětí v předškolním věku.
119 Vítejte v Autistánu

 

Paseka / PASPARTA, 2017

Vítejte v Autistánu.

Přízračná stanice londýnského metra, orientální bazar, exotická gastronomie Balúčistánu… Josef Schovanec, muž s autismem a s doktorátem z filozofie, nás v souboru krátkých svižných textů zve na originální cestu po nejrozmanitějších zemích, o nichž díky svým bezprostředním zkušenostem a neokázalému úsudku dokáže vyprávět fascinující věci.
120 Vítejte v Autistánu

 

Libro Guia /PORTÁL, 1998

Šimon, Toník a jejich kamarádi ve školce.

Program všestranného rozvoje dětí od 4 do 5 let Program pro celoroční práci s dětmi od 4 do 5 let. Kurikulum je zaměřeno na rozvoj osobnosti dítěte. Činnosti rozvíjejí samostatnost dítěte i schopnost komunikace.
121 Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem: Zvládání problémového chování u lidí nejen v domovech sociálních služeb

 

Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová /PORTÁL, 2007

Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem: Zvládání problémového chování u lidí nejen v domovech sociálních služeb.

Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče), kde je personál v nevýhodném poměru vůči počtu klientů (přibližně 1:10). Cenné informace zde však mohou nalézt i učitelé nebo rodiče, přestože se ve školách a v rodinách k agresivnímu chování přistupuje jinak než v těchto zařízeních.
122 Autismus - Když samotná medikace nepomáhá (terapeutický přístup personálu k pacientům s autismem)

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., Mgr. Julius Bittmann /Pasparta, 2016

Autismus - Když samotná medikace nepomáhá (terapeutický přístup personálu k pacientům s autismem)

Na terapiích v Národním ústavu pro autismus (NAUTIS) se často potkáváme s klienty, kteří mají Aspergerův syndrom (AS) a zároveň se chovají vůči okolí problémově nebo mají sami své psychické potíže. U některých klientů se setkáváme s fenoménem tzv. „horkého bramboru“, kdy dítě pendluje mezi školou, rodinou, sociální službou a psychiatrickou nemocnicí. Postupně se dítě stává nechtěným na více frontách. Ve škole ho nechtějí, protože rodiče ostatních žáků si pravidelně stěžují. Doma ho nezvládají, protože nedává zpětné pozitivní vazby vůči rodičům. Ze sociálních služeb ho vylučují, protože na kroužkách ruší. V psychiatrické nemocnici nevědí, jak pokračovat, pokud dobře míněná medikace a podpůrné programy nevedou ke zlepšení stavu.
123 Podpora začlenění žáka s autismem do třídního kolektivu

Bittmann Julius, Bittmannová Lenka /Pasparta, 2017

Podpora začlenění žáka s autismem do třídního kolektivu.

Jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je integrováno dítě s poruchou autistického spektra (PAS)? Jak podpořit pozitivní klima ve třídě a předcházet tak šikaně? Kdy je třeba informovat spolužáky dítěte s PAS a jejich rodiče o tom, že do třídy bude takové dítě docházet? Kdy je takováto intervence naopak na škodu? To jsou některé z otázek, na které odpovídají autoři této publikace. Integrace dítěte s PAS ve třídě je zásadní pro jeho celkový vývoj a socializaci. Titul navazuje na předchozí publikaci této autorské dvojice Prevence a účinné řešení šikany. U žáků a studentů s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, která vyšla v nakladatelství Pasparta.
124 Dyspraxie

 Doc. PaedDr. Olga Zelinková /Portál, 2017

Dyspraxie

Kniha je určena pro rodiče, jejichž dítě trpí dyspraxií, pro dospívající a dospělé osoby s touto poruchou, pro pedagogy a další zájemce, kteří se setkávají s dětmi i dospělými trpícími touto poruchou. Hlavním cílem je pomoci čtenáři orientovat se v problematice, uvědomovat si příčiny a projevy, hledat cesty, jak obtíže spojené s poruchou překonávat, chápat a tolerovat projevy spojené s dyspraxií. Jedním z cílů je též upozornit na vzájemné souvislosti mezi všemi poruchami učení, projevy, které jim mohou být společné (vývojové deficity v oblasti zrakové percepce, pravolevé a prostorové orientace, vnímání sebe sama, sebeorganizace atd.). Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., je speciální pedagožka zabývající se především problematikou specifických poruch učení. Je autorkou řady knih, v Portále vyšly Poruchy učení, Dyslexie v předškolním věku?, Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program, Pomoz mi, abych to dokázal a Mám dyslexii..
125 Mluv se mnou – pracovní listy pro rozvoj dětské řeči

Kateřina Slezáková/Portál, 2014

Mluv se mnou – pracovní listy pro rozvoj dětské řeči

Nedaří se vám domluvit se se svým dítětem? Máte dojem, že vám nerozumí, nebo že nedokáže říci, co potřebujete? Užitečnou pomůckou mohou být pracovní listy, které vytvořila klinická logopedka Kateřina Slezáková ve spolupráci s ilustrátorkou Patricií Koubskou.
126 Praktický kurz přípravy do školy

 Svojtka 2012

Praktický kurz přípravy do školy

Vaše dítě již brzy půjde do školy. Chcete zjistit, jak je na tento důležitý krok připraveno? Pak je tato kniha určena právě vám! Jde o nejúplnější sbírku testovacích cvičení, vypracovanou profesionálními pedagogy a psychology. S pomocí tohoto uceleného souboru testů stanovíte úroveň rozvoje vašeho dítěte a připravíte ho na školu. Přejeme všem hodně úspěchů!
127 Moje první kniha předškoláka

 Svojtka 2009

Moje první kniha předškoláka

Tato publikace poskytne vašemu dítěti základní informace o okolním světě a pomůže mu připravit se na to, co ho čeká v první třídě. A co víc – odpovědi může nakreslit nebo napsat rovnou do knížky. Rozšíří si tak slovní zásobu i rozhled, zdokonalí jemnou motoriku i úsudek, napíše svá první písmenka a číslice, seznámí se se základy slušného chování a pozná i první anglická slova. Najde v ní věci, které jistě zaujmou: obrázky, básničky i hádanky. Hry, hádanky a úlohy v této knížce rozvíjejí důležité schopnosti – pozornost, paměť, samostatné myšlení a také vyjadřovací schopnosti. A při tom všem se rozhodně nebude nudit!
128 Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

 Žďárek, Těšinová, Škárová, Waltr, Púry a spol./C. H. Beck 2015

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

 
129 Moc, pomoc a bezmoc

 Hynek Jůn/Portál 2010

Moc, pomoc a bezmoc

Agresivní chování, napadání ostatních klientů i sebezraňování, které může vést i k těžkým zraněním, má řadu příčin. Někdy vychází z podstaty handicapu, jindy ho může vyvolat chování lidí z okolí. Knih, která vychází z principů kognitivně-behaviorální terapie, se zabývá tím, jak mohou ošetřovatelé, vychovatelé a další lidé, kteří pracují s lidmi s problémovým chování, změnit své chování tak, aby nevyvolávali problémová chování svých klientů.
130 Nenávidím tě, neopouštěj mě!

 Kreisman, Jerold J.; Straus, Hal/Portál 2017

Nenávidím tě, neopouštěj mě!

Pro člověka s hraniční poruchou osobnosti je život jako nekonečná horská dráha bez jasného cíle. Pro jeho blízké, ti kteří s ním žijí, milují ho nebo ho ohrožují, to může být stejně divoká, beznadějná a frustrující jízda. Změny nálad přicházejí náhle, jsou výbušné a srážejí hraniční osobnost z nebeských výšin radosti do hlubin deprese. V jeden okamžik plni hněvu, za okamžik klidní jako beránci, sami tápou, proč a kam je jejich vnitřní zápas žene. Neschopnost pochopit, co se v daný okamžik stalo, následně vyvolává hlubší sebenenávist a depresi. A přesto, jak tvrdí autoři, existuje účinný přístup k léčbě a zvládání této poruchy, jejíž prognóza je při citlivém přístupu velmi nadějná. Na mnoha příkladech z terapeutické praxe líčí příběhy lidí s touto poruchou, její příznaky, předpokládané kořeny, výskyt a představují strukturovanou metodu komunikace s hraničními osobnostmi. Jerold J. Kreisman je americký psychiatr a psychoterapeut, autor knihy Sometimes I Act Crazy: Living with Borderline Personality (2004), odborných článků a publikací. Hal Straus je publicista, autor a spoluautor několika knih na téma psychologie a zdraví.
131 Edukačně hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra (do 7 let)

 Čadilová, Věra / Žampachová, Zuzana a kol/Pasparta 2012 + CD

Edukačně hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra (do 7 let)

Cílem tohoto metodického materiálu je poskytnout speciálním pedagogům, učitelům, dalším odborníkům a i rodičům dětí s PAS podklady pro hodnocení vývojové úrovně dětí a žáků s poruchou autistického spektra a sestavování funkčních edukačních plánů. Profil ukazuje možnosti speciálně pedagogické intervence a je pomocníkem při dalším rozvoji dítěte. Důležitým prvkem materiálu je stanovení vývojových úrovní v jednotlivých oblastech. Zaměřuje se na tyto oblasti: sociální vývoj, komunikace, receptivní řeč, expresivní řeč, imitace, motorika, grafomotorika a kresba, sebeobsluha. Vyhodnocení výsledků je možné v elektronické podobě. Nejedná se o testový materiál, výhodou je, že k jeho zpracování není třeba žádných standardizovaných pomůcek. Byl vytvořen na základě zkušeností z praxe, vychází z českého školského systému a přijímá i pozitivní stránky zahraničních materiálů.
132 ZŠ pro žáky s autismem, Metodika zaměřená na rozvoj kompetence sociální

Mgr. Marie Franců/MSD 2013 + CD

ZŠ pro žáky s autismem, Metodika zaměřená na rozvoj kompetence sociální

 
133 ZŠ pro žáky s autismem, Metodika zaměřená na rozvoj kompetence k učení

Mgr. David Drápela/MSD 2013 + CD

ZŠ pro žáky s autismem, Metodika zaměřená na rozvoj kompetence k učení

 
134 ZŠ pro žáky s autismem, Metodika zaměřená na rozvoj kompetence pracovní

Mgr. Klára Večeřová/MSD 2013 + CD

ZŠ pro žáky s autismem, Metodika zaměřená na rozvoj kompetence pracovní

 
135 ZŠ pro žáky s autismem, Organizační formy práce při vzdělávání žáků s autismem

Mgr. Klára Geislerová/MSD 2013 + CD

ZŠ pro žáky s autismem, Organizační formy práce při vzdělávání žáků s autismem

 
136  ZŠ pro žáky s autismem, Metodika zaměřená na kompetence personálni

Bc. Tereza Slobodová/MSD 2013 + CD

ZŠ pro žáky s autismem, Metodika zaměřená na kompetence personálni

 
137  Metodika podpory sociálních dovedností

kolektiv autorů/SPMP ČR, 2011 + CD

Metodika podpory sociálních dovedností

Jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením
138 Čtyři dohody

Don Miguel Ruiz, Janet Mills/Pragma

Čtyři dohody

48 nádherně ilustrovaných karet vychází ze stejnojmenné knihy, v níž Don Miguel Ruiz odhaluje zdroj omezujících názorů, které nás připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. S těmito kartami se vám dostává do rukou stará toltécká moudrost jako každodenní praktický průvodce osobní svobodou a štěstím.
139 Pátá dohoda

Don Miguel Ruiz Don Jose Ruiz, Janet Mills/Pragma 2010

Pátá dohoda

Učení dona Miguela Ruize, shrnuté v slavné knize Čtyři dohody, se dočkalo neméně proslulého pokračování, a to díla Pátá dohoda. Tento „praktický průvodce cestou sebeovládání“ vám pomůže přetvořit vlastní život, neboť se zbavíte bezpočtu omezujících dohod, které jste uzavřeli nejen sami se sebou či s ostatními lidmi, ale i se samotným životem. „Kniha vás dovede k tomu, kým opravdu jste. Je nástrojem, který z vašeho života vytvoří umělecké dílo – vybroušený diamant.“.
140 Pověz mi...

Delfos, Martine F./Portál 2018

Pověz mi...

Zkušená dětská psycholožka popisuje možnosti, jak zjistit, co si děti opravdu myslí a co prožívají, aniž bychom jimi manipulovali. Jak se máme dětí ptát? Jak s nimi hovořit o jejich smutku, úzkostech, fantaziích či sexualitě? Techniky a postupy, které můžeme využít, se liší podle věku, a autorka je ve své knize podrobně popisuje. Publikace je určena pro terapeuty, sociální pracovníky, učitele, právníky, policisty, studenty těchto oborů, výzkumníky i rodiče, kteří chtějí dětem lépe porozumět. Publikace, která bývá v originále i překladech opakovaně dotiskována a aktualizována, je lehce srozumitelná a oživená příklady, přehledy základních myšlenek a cvičeními. Dr. Martine Delfos je holandská psycholožka a terapeutka, která již od roku 1975 pracuje s dětmi, mladistvými a mladými dospělými. Přednáší na několika univerzitách po celém světě a podílí se na vzdělávání psychologů, lékařů a sociálních pracovníků. Její knihy na téma vývojové psychologie byly přeloženy do několika jazyků.
141 Rohlík, auto, dům

Škaloudová, Renata/Portál 2018

Rohlík, auto, dům

Rozvoj řeči je velmi důležitý pro to, aby se dítě zapojilo do společnosti. Ve dvanácti kapitolách, které jsou uvozeny pohádkou, na níž navazují aktivity proložené básničkami a hrami se slovy, autorka dětem a jejich rodičům i učitelům nabízí dostatek podnětů k rozvoji slovní zásoby i plynulosti a bohatosti řeči. Dítě si během každé kapitoly osvojí přibližně dva až čtyři pojmy. Kniha je určena pro společnou práci rodičů či pedagogů s dětmi, které mají narušenou komunikační schopnost, ale lze ji využít i jako podpůrný materiál pro děti s běžným vývojem řeči. PhDr. Renata Škaloudová má za sebou třicetiletou speciálněpedagogickou praxi. Působí jako školská logopedka, zaměřuje se na rozvoj řeči dětí s různými typy postižení, využívání alternativních a augmentativních forem komunikace. Má bohatou lektorskou i publikační činnost.
142 A na mě nikdo nemá čas

Julius Bittmann, Lenka Bittmannová/Pasparta 2018

A na mě nikdo nemá čas: Jak se cítí a jak to vidí sourozenci lidí (nejen) s autismem

Cílem publikace je podpořit rodiče dětí s nějakým hendikepem ve výchově jejich sourozenců a pomoci sourozencům těchto dětí pochopit a tolerovat své bratry a sestry. Rodinný život s dítětem např. s poruchou autistického spektra je velmi náročný, na jejich zdravé sourozence jsou často kladeny abnormální požadavky, a to ze strany rodičů i společnosti. Kniha se zabývá problematikou sdělení diagnózy sourozencům, seznámení se specifiky, vysvětlení rozdílů apod., dále se věnuje otázce postavení rodiče ve vztahu ke svým dětem, rozdělení pozornosti a řešení každodenních náročných životních situací. Velká část knihy je věnována zkušenostem a pocitům sourozenců dětí s PAS, ale i s jinou diagnózou.
143 Sám sobě psychoterapeutem

Pešek Roman/ Pasparta 2018

Sám sobě psychoterapeutem aneb Co opravdu pomáhá zvládat úzkosti a deprese: Pohledem kongnitivně behaviorální terapie

Publikace je určena především lidem s různými úzkostnými a depresivními problémy, a také jejich blízkým osobám. Obsah je založený na výpovědích více jak třiceti klientů, kteří odpovídali na otázky, co jim během psychoterapie pomohlo a co jim stále pomáhá, aby své úzkostné a depresivní obtíže lépe zvládali. Uvedené faktory terapeutické účinnosti jsou doplněny o profesní zkušenosti autora, zkušeného psychoterapeuta. Kniha je psaná stylem, aby zmiňované informace, metody a doporučení byly pro čtenáře srozumitelné a dobře využitelné v praxi.
144

Joachim Bauer/Grada 2016

Proč cítím to, co ty

Tato knížka změní vaše vnímání lidí. Většinou se to stává ještě před tím, než o tom začneme přemýšlet. Třeba bezděčně opětujeme milý úsměv. Ale proč? Proč dovedeme intuitivně chápat a spontánně cítit, co cítí ostatní? Proč jsou smích nebo zívání nakažlivé? Proč je nám někdo ihned sympatický a někdo ne? Proč si dovedeme představit, co si ostatní myslí? Proč dospělí spontánně otvírají pusu, když lžičkou krmí malé dítě? Proč lidé při rozhovoru bezděčně sedí v podobné poloze jako člověk, s nímž mluví? Odpovědi na tyto a další zajímavé otázky naleznete v jedné z prvních knih o zrcadlových neuronech, základu naší emoční inteligence. Joachim Bauer, uznávaný psychiatr a psychoterapeut, v ní čtivě a srozumitelně popisuje senzační neurovědecký objev a co z něj plyne pro výchovu, učení, lásku i běžnou komunikaci. Vysvětluje, jak zrcadlové neurony fungují a umožňují nám emocionálně rezonovat s ostatními lidmi, jak nám poskytují intuitivní znalosti o úmyslech osob v naší blízkosti a cítíme díky nim jejich radost nebo bolest. Jsou základem empatie, „instinktu“ a schopnosti milovat. Trénujeme je od narození a ovlivňují nás ve všech oblastech života.
145

Roman Pešek, Ján Praško, Petr Štípek/Portál 2013

Kognitivně behaviorální terapie v praxi

Autoři, kteří pracují jako kognitivně-behaviorální terapeuti, se do své knihy snažili vybrat informace, jež z hlediska psychoterapeutické praxe pokládají za důležité pro své začínající i pokročilejší kolegy. V knize čtivým způsobem pojednávají o základech KBT, zabývají se terapeutickým vztahem, přenosy a protipřenosy, vyvrací častou domněnku, že se KBT nezajímá o osobní minulost klienta, a pojednávají o hlavních terapeutických dovednostech při práci s kognitivními přesvědčeními, automatickými negativními myšlenkami, emocemi a tělem. Pro větší názornost jsou uváděné zkušenosti a doporučení demonstrovány na krátkých příbězích z praxe.
146

Miloš Šlepecký, Ján Praško, Antónia Korianová, Jana Vyskočilová/Portál 2018

Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii

Kniha přibližuje nové přístupy, které vznikly v kognitivně-behaviorální terapii (KBT) v posledních desetiletích a bývají označovány jako třetí vlna v KBT. Ty se více zaměřují na analýzu hluboce zakořeněných vzorců uvažování a chování, jež vznikly u jedinců, kteří byli v raném dětství vystaveni škodlivému působení a u nichž v důsledku toho vznikly obtížně měnitelné způsoby uvažování a chování. Třetí vlna s sebou přinesla širokou integraci s jinými psychoterapeutickými směry, jako je gestaltterapie, existenciální psychoterapie, interpersonální psychoterapie, ego-psychologie, systemická terapie, buddhistické a jógové strategie a přístupy rodinné či narativní terapie. Její předností je navíc vysoká terapeutická efektivita ověřená klinickými studiemi.
147  

Miloš Šlepecký, Ján Praško, Antónia Korianová, Jana Vyskočilová/Portál 2018

Využití keramiky v hodinách výtvarné výchovy – metodický list 04/2011

Tento grantový projekt byl zpracován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České Republiky
148  

kolektiv/Brno 2012 - 2015

Kroužek keramiky

Odpolední aktivita neformálního vzdělávání, metodický materiál Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi
149  

Petr, Gotthard/Brno 1995 – 2001

Velká kniha HER

www.informacnik.cz
150 Návrat domů

Bradshaw, John/ Portál 2018

Návrat domů

John Bradshaw je celosvětově proslulý autorem několika bestsellerů zabývajících se zejména poruchami rodinného systému a jejich přenosem na další generace a technikami napomáhajícími uzdravení tzv. „vnitřního dítěte“. Kniha Návrat domů se zabývá tímto vnitřním dítětem, které se zejména u jedinců z dysfunkčních rodin přestane rozvíjet a ustrne v některé z raných fází, v nichž utrpělo trauma. Naše traumatizované vnitřní dítě pak způsobuje, že se nerozhodujeme na základě našich dospělých skutečností, ale jako malé, zraněné a bázlivé dítě. Bradshaw se podrobně věnuje rozboru důvodů, z nich k traumatizaci došlo, nabízí nepřeberné množství technik, jak vnitřní dítě vyléčit a ochránit a poskytuje i cenné rady, jak si nově objevené postoje udržet. Kniha obsahuje velké množství podpůrných cvičení, technik a testů a je založena na osobní zkušenosti autora.
151 Jak přežít, když nerozumím emocím

Glasser, Judith M.; Menkes Kushner, Jill/ Portál 2018

Jak přežít, když nerozumím emocím

Každý den se děti učí něco nového. Čtení, jízdě na kole, hře na hudební nástroj… A jsou tu i jiné věci, které je možné se učit, třeba pochopení toho, co druzí cítí a co si myslí. Této schopnosti se říká empatie. Když se ti podaří zlepšit svou empatii, budeš lépe vycházet s ostatními lidmi a budeš se také mnohem lépe cítit.Tato kniha, ve které najdeš spoustu úkolů, tipů a zábavných aktivit, ti pomůže dívat se na věci z různých úhlů pohledu, pochopit, že různí lidé projevují své pocity různým způsobem, a také díky ní budeš věnovat větší pozornost svým vlastním pocitům. Zjistíš, jak se druzí lidé cítí, uvědomíš si souvislosti mezi tím, co si myslíš a co cítíš, a také více porozumíš tomu, proč různí lidé dávají své pocity najevo různým způsobem. Judith M. Glasser je klinická psycholožka s více než třicetiletou praxí s dětmi a rodinami. Specializuje se na terapii ADHD a ADD. Jill Menkes Kushner je pedagožka a editorka.
152 Jak přežít, když nerozumím emocím

Perchta Kazi Pátá, Petr Matyáš Hájek/Beletris 2016

Svět očima dítěte s autismem

Inspirativní, humorná, pravdivá kniha pro každého. Nechte se pozvat do světa, kde život funguje jako genetická operace, Putin má svou meditační místnost, kde vesmír končí v místnosti kde je úplně bílo, kde Evropská unie je nadační fond a slunce je jako lampička. Matyáš je dvanáctiletý kluk, který má autismus a jako jeden z mála je schopen mluvit o tom co vidí, slyší a prožívá v rámci jeho postižení. Formou interview se svojí mámou nás tak zve do světa, kam je běžně vstup nám, neautistickým, zakázán.
153

Rosemarie Portmann/Portál 2018

100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí u dětí od 8 do 12 let

Důvěru v sebe sama a ve své schopnosti si dítě buduje tím, že mu opakovaně dáváme pocítit, že je šikovné, zvládá věci kolem sebe… I rozvoj sociálních kompetencí stojí a padá s tím, jak k dítěti přistupují „jeho“ dospělí. Je dobré, pokud má dítě možnost v bezpečném prostředí „trénovat“ důležité dovednosti, z nichž sebedůvěra a sociální kompetence rostou. Ve školce se dítě učí vnímat své právo na respekt a povinnost chovat se s respektem k druhým a vyjadřovat své pocity a stát si za nimi. Dále buduje schopnost otevřeně a jasně zastávat vlastní názor, i když ostatní mají názor opačný, a zároveň respektovat názor druhých. Sebedůvěra a sociální kompetence mu pomáhají setkávat se s druhými lidmi otevřeně a uvolněně, férově vyjadřovat kritiku a snášet kritiku vlastní osoby, vyjadřovat svá přání a potřeby a dokázat říci ne.
154 Citlivý pomocník

Sand, Ilse/ Portál 2018

Citlivý pomocník

Lidé s vysokou citlivostí jsou vnímavější k pocitům a potřebám druhých lidí, ale zároveň se těmito prožitky rychleji unaví. Cílem knihy je pomoci citlivým jedincům, aby sebe samé lépe ochránili a při pomoci druhým co nejvíce uplatnili své přednosti. Knihu využijí zejména lidé v pomáhajících profesích. Vysoce citliví lidé však mají tendenci pomáhat druhým i v soukromí, a to bez ohledu na svou profesi. Proto autorka připravila pomůcky a cvičení pro všechny, kdo se považují za vysoce citlivé. Dává například tipy, jak zahájit rozhovor a umožnit druhému, aby se otevřel, jak projevit empatii a emoční blízkost, jak se zaměřit na zdroje a přání, jak si dělat p řestávky, jak zpomalovat a prohlubovat komunikaci, jak zacházet se studem, úzkostí nebo příliš přísnými zásadami, jak umožnit setkání mezi já a ty a plně prožívat to, co se děje právě teď. Kniha rovněž obsahuje základní informace o vysoké citlivosti a radí, jak se lidé s tímto rysem můžou postarat sami o sebe. Ilse Sand je dánská terapeutka, supervizorka, trenérka a řečnice, která vydává knihy o vysoké citlivosti. Vystudovala teologii a původně pracovala jako farářka. Sama se vnímá jako člověk s vysokou dávkou citlivosti. Její knihy byly přeloženy do téměř dvaceti jazyků. Česky vyšla její kniha Přecitlivělost není slabost.
155

Patricia Babtie, Jane Emerson/Portál 2018

Dítě s dyskalkulií ve škole

Je chytré, šikovné stejně jako jeho spolužáci, ale s čísly a příklady si opravdu neví rady. Tak by se dal popsat problém dítěte s dyskalkulií. Dyskalkulie je jedna ze specifických poruch učení a projevuje se širokým spektrem značně různorodých výrazných obtíží v matematice, které se mohou objevit kdykoli během školní docházky dítěte. Dyskalkulické obtíže zasahující základní početní dovednosti, tedy zpravidla jednoduché až primitivně vypadající počtářské dovednosti, nejsou zaviněny nedostatečným, ale ani sníženým nadáním dítěte. Dítě s dyskalkulií má problém s tím správně přečíst čísla, rozložit větší čísla na jednotky, desítky, stovky a další řády, neví si rady se základními matematickými operacemi. Autorky vysvětlují podstatu problému a nabízejí tipy, jak dětem se specifickou poruchou počítání pomoci. V knize najdeme vzorové úlohy a také doporučení různých strategií, které mohou být v práci s dětmi s touto poruchou užitečné.
156

Deborah M. Plummer/Portál 2018

Hry pro rozvoj všímavosti u dětí

Schopnosti zaměření (focusing), uvolnění (relaxation) a soustředění (concentration) jsou klíčem k tomu, aby děti a mladí lidé byli schopni dosáhnout emoční pohody, stejně jako pro rozvoj dovedností a schopností u dětí.Tato kniha staví na modelu všímavé hry k dosažení pocitu pohody u dětí. Autorka vytvořila tento přístup, který pomáhá dětem uvědomovat si svůj vnitřní a vnější svět. První část se věnuje teoretickým a praktickým základům. Jsou zde popsány zásady při užití modelu všímavé hry při zohlednění emočního prostředí. Vychází z toho, že potřeba se na něco soustředit je přirozenou součástí našeho života. Samotná všímavá hra pak rozvíjí živé interakce, učen při ní probíhá hrou. Při strukturování prostředí je třeba jasně definovat role, pravidla a hranice, aby se děti cítily v bezpečí. Podpůrné prostředí, v němž se uznávají a cení všechny emoce, podporuje motivaci k soustředění a sebezklidnění. Potřeba je k tomu pět základních dovedností: sebekontrola, přizpůsobivost, účinné naslouchání, účinné pozorování a představivost.
157

Zdeněk Šimanovský/Portál 2018

Hry pro zvládání agresivity a neklidu

Často se hovoří o rostoucí agresivitě dětí a její důsledcích: o napětí ve skupinách dětí a mládeže, o stresu jednotlivců, o nekontrolovaných výbuších emocí. Kniha nabízí hlubší pochopení podstaty problému a jeho zpracování pomocí her. Potlačované emoce často vyvolávají napětí, nepřátelství a násilí. Naopak ovládaná agresivita pomáhá vítězit ve sportovním nebo jiném klání v rámci pravidel. A právě k ovládnutí agresivity přispívají hry a činnosti, které posilují vhodné způsoby reakce na psychofyzické napětí, pomáhají mírnit, redukovat či odstranit nadměrné napětí.. Náměty jsou rozděleny podle jejich zaměření do několika kapitol, v každé se začíná hrami, které lze využít při práci s menšími dětmi, následují činnosti vhodné pro starší děti.
158

Deborah M. Plummer/Portál 2018

Skupinové hry pro rozvíjení sebeúcty dětí ve věku 5 – 11 let

Tato praktická příručka plná her je zaměřena na rozvoj sebeúcty dětí předškolního a mladšího školního věku. Hry pomáhají rozvíjet jejich sebepoznání, sebedůvěru, sebevyjádření, sebepřijetí, sebejistotu aj. Čtenář zde nalezne hry vyžadující fyzickou činnost i nečinnost, verbální i nonverbální vyjádření. Kniha je proto vhodná i jako zásobník her pro děti s tělesným postižením a s poruchou v komunikaci. U každé hry jsou pomocí ikon zobrazeny základní údaje o její délce, velikosti skupiny, věku dětí, zaměření (poslech, spolupráce, rozhodování, empatie, kreativita). Následuje popis hry, její varianty, a otázky vhodné pro reflexi.
159

Jiří Červinka/Portál 2018

Hurá na tábor

Prakticky zaměřená publikace nabízí činnosti, hry a přírodní náměty určené pro nejrůznější typy táborů (skautské, turistické, zálesácké apod.) včetně stále oblíbenějších táborů příměstských. Jsou zde stručně popsány nejjednodušší základy táboření, ale také málo známé tábornické a zálesácké „lahůdky“. Součástí každé kapitoly jsou hry a náměty k poznávání přírody. Vše je přiblíženo praktickým obrazovým doprovodem.
160

Vanessa Togers/Portál 2018

Hry a aktivity pro zkoumání emocí

Zábavné hry a aktivity jsou určené pro děti ve věku 7–13 let a jejich cílem je pomoci dětem zkoumat, chápat a pozitivně vyjadřovat vlastní pocity. Jednotlivé aktivity se zabývají např. vztahy mezi vrstevníky, navazováním přátelství, ale i šikanou nebo žárlivostí. Jejich cílem je podpořit u dětí zdravé sebevědomí, rozvíjet jejich ambice a motivaci a pomoci jim, aby se v kolektivu cítily dobře a bezpečně. Každá aktivita je jasně vysvětlená, její popis zahrnuje cíl, jehož má být dosaženo, pomůcky, jež jsou k tomu zapotřebí, a celkový průběh.
161

Naděžda Kalábová/Portál 2018

Příroda plná her

Publikace představuje soubor her, činností a úkolů odehrávajících se v přírodě nebo týkajících se přírody. Aktivity nenásilně a zábavnou formou informují, poučí o zákonitostech a dějích v přírodě, podporují kladný vztah a postoje k životnímu prostředí, uvolňují v dětech napětí, přinášejí jedinečné zážitky, zkušenosti, inspiraci. Aktivity lze využít pro práci v hodinách přírodopisu, ale také českého jazyka, matematiky, pracovního vyučování, výtvarné či tělesné výchovy, úkoly totiž často pracují s poznatky a tématy různých oborů. Publikaci ocení také pedagogové při zájmovém vzdělávání, ve školní družině, na táboře, ve škole v přírodě apod. Hry jsou určeny především dětem mladšího školního věku, ale pobaví a zaujmou i starší.
162

František Bartoš,upravila Hana Zobačová/Pasparta 2015

Pohádka o veliké řepě

Text je v této knize doprovázen velkými ilustracemi a také piktogramy, které odrážejí podobu věty a pomáhají tak pochopit a vnímat větnou stavbu, napomáhají v mluvení i čtení a podporují čtenářské i předčtenářské dovednosti. Každý slovní druh je označen jinou barvou, což usnadňuje orientaci ve větě a přirozeně dětem zpřehledňuje strukturu české věty. Příběh pohádky je založen na opakování. To dětem umožňuje rychlou orientaci v textu a dopřává jim možnost stavět, číst a rozumět celému příběhu s malým množstvím slov. Děti si tak mohou pohádku snadno přečíst samy, nebo díky obrázkům pomáhat ve čtení dospělému. Díky obrázkům lze knihu nabídnout již dvouletým dětem. Předložit ji lze také dětem s poruchou autistického spektra, dětem s dysfázií či jiným hendikepem.
163

upravila Hana Zobačová/Pasparta 2015

Cestou do Betléma

Kdy jindy než o Vánocích si najdeme čas společně číst a zpívat? Právě při putování za radostí, „Cestou do Betléma“, na sebe bereme největší ohledy a bez dodatků tolerujeme nedostatky druhých. Třeba ty pěvecké nebo čtenářské. Ochotně a rádi vyjasňujeme dětem význam příběhů skrytých v koledách, jejichž texty – plné starých výrazů a neobvyklých spojení – mohou být nejmladším hůř srozumitelné.Naše vydání díky doprovodným obrázkům (piktogramům) pomáhá dětem se zapamatováním slov a orientací v textu i opticky. Kniha je opatřena také notovým zápisem, což jistě ocení hudebníci. Díky obrázkům lze knihu nabídnout již dvouletým dětem, ale také dětem s dysfázií, či jiným hendikepem, který jim neumožňuje vnímat text a příběh koledy klasickým způsobem.
164

Tobi Katze/Portál 2015

Zítra je bohužel taky den

Můžeme se nemoci, jakou je deprese, smát a žertovat o ní? Většina lidí by pravděpodobně odpověděla, že ne, jiní by zase tvrdili, že deprese přece není žádná opravdová nemoc. A pak je tu Tobi Katze, který přesně v duchu motto „smích je nejlepší medicína“ píše už delší dobu o své nemoci blog, pro který je typická dávka humoru a cynismu, aniž by však vážnou tematiku nějak zesměšňoval. Ve své knize ovšem nechává svoje čtenáře na vlastní kůži prožívat i chvíle plné neporozumění, emocionálního chladu, ztráty, letargie a podobně. Lidé, kteří sami bojují nebo někdy bojovali s depresí, se v řadě situací poznají, jejich rodinným příslušníkům a přátelům zase kniha pomůže pochopit, jak se ve skutečnosti cítí. Knihu ocení čtenáři psychologické literatury, rodinní příslušníci lidí s depresí, ti, kteří bojují nebo někdy bojovali s depresí, a užitečná bude i pro pomáhající profesionály.
165

Howard Gardner/Portál 2018

Dimenze myšlení – Teorie rozmanitých myšlení

Jedna z nejvlivnějších knih o vývojové psychologii, psychologii myšlení a o reformě vzdělávání představuje teorii „mnoha inteligencí“ s převratnými důsledky pro výchovu dětí a jejich školní vzdělávání. Autor v ní ukazuje, jak se vyvíjelo pojetí inteligence, a na základě výzkumů z oblasti psychologie, etnologie a dalších oborů dokazuje existenci nejméně sedmi relativně nezávislých druhů inteligence, které jsou různým lidem dány v různé míře. Jednotlivé vysoce rozvinuté inteligence autor ilustruje na příkladech ze života výrazných a známých osobností, rozborů jejich výroků a ukázek z jejich díla.
166

Marie Lhotová, Evžen Perout/Portál 2018

Arteterapie v souvislostech

Tato komplexní a na aktuálních poznatcích založená kniha se zaměřuje na podrobný popis způsobů práce s výtvarnou tvorbou opřený o teoretický základ projektivně-intervenční arteterapie. Její snahou je poukázat na užší vazby arteterapie na obecnější psychologické a psychoterapeutické poznatky, takže zahrnuje i souvislosti zejména z oblasti vývojové a klinické psychologie. Pomáhá zodpovědět otázky jako: jak se odrážejí obtíže, symptomy a životní příběh klienta v tom, jakým způsobem tvoří; jak může arteterapie ovlivnit klientovu tvořivost a výtvarný projev; jaké jsou vazby mezi vnímáním a myšlením v procesu výtvarné tvorby a způsobem jejího emočního prožívání. Publikace podrobně popisuje arteterapeutické metody založené na analýze výtvarného projevu jako součást terapeutické péče, včleňuje je do širšího teoretického rámce a poukazuje na možnosti jejich tvořivého využití. Seznamuje čtenáře se způsoby arteterapeutické intervence prostřednictvím podrobného popisu dění v arteterapeutickém procesu a rozpracovává základní výtvarná témata, která tvoří osu arteterapeutické praxe (např. identita, krajina, portrét).
167 Jak to vidím já

Grandin Temple/ Csémy Jana 2016

Jak to vidím já

Jak to vidím já patří k nejzásadnějším knihám Temple Grandin, PhD., nejznámější autistické osobnosti, na téma autismu a k nejlepším knihám na téma autismu vůbec. Na základě celoživotní osobní zkušenosti, vědecké práce a spolupráce s předními světovými odborníky a rodiči nabízí Temple Grandin svůj pohled na to, jak pracovat s dětmi s autismem a jejich motivací a využít ji pro jejich vzdělávání, k integraci a k samostatnosti.
168

Yalda T. Uhls/Portál 2018

Mediální mámy, digitální tátové – rady, které na internetu nenajdete

Ničí sociální sítě naše děti? Kolik času stráveného na internetu je už příliš? Co pro teenagery znamenají selfie a sexting? Jak jejich život ovlivňuje syndrom zvaný FOMO (Fear of Missing Out), tedy potřeba být neustále online, protože jinak by bylo možné něco podstatného propásnout? Tento rádce jednoduchým, srozumitelným způsobem seznamuje čtenáře s tím, jaký vliv mohou mít současná média na naše děti, ale i na nás samotné. Každá kapitola je zakončena shrnutím nejdůležitějších bodů a užitečnými typy pro běžný život. Poskytuje tak přehledný a čtivý návod, jak snadněji proplouvat nástrahami digitální éry. Kniha je ceněna zejména pro svou informativnost a pozitivní tón.
169 Dětský autismus v rodině – význam rodinné resilience

Mgr. Soňa SládečkováOlomouc 2013

Dětský autismus v rodině – význam rodinné resilience

Rigorózní práce
170

Arnodl Miller, Theresa C. Smith/ Portál, 2016

101 tipů pro rodiče dětís autismem

Záchvaty vzteku, nezvyklé reakce na běžné situace nebo komunikační problémy, to jsou úkoly, které rodiče dětí s autismem řeší každý den. Děti s autismem chápou běžné situace jinak než jejich vrstevníci, jejich smyslové vnímání je odlišné, a od toho se také odvíjejí jejich nezvyklé a někdy velmi intenzivní reakce. Rodiče dětí s autismem a samozřejmě děti samotné pak zažívají stres, který lze vhodným přístupem eliminovat. Autorky se věnují především problémům souvisejícím s takzvanou autistickou triádou, tedy problémům s komunikací, sociálními dovednostmi a chováním. Arnold Miller je klinický psycholog a vysokoškolský učitel. V knize představuje svou metodu práce s dětmi s poruchou autistického spektra. Theresa C. Smith s Arnoldem Millerem dlouhodobě spolupracuje. Má dospívajícího syna s autismem.
171

Alison M. Thompson/Portál, 2018

Mé dítě má ADHD

Mé dítě má ADHD je upřímné a velmi dojemné osobní vylíčení zkušenosti matky, jejíž dítě má ADHD. Pro Alison Thompson byl život s jejím synem Danielem nekončící příval neposlušnosti, odmlouvání, drzosti, nadávek a agresivity. V tomto statečném vyprávění o prvních osmnácti letech jeho života autorka odhaluje své obavy, pochybnosti i mimořádnou kuráž, kterou prokázala prakticky ve všem, čím si musela projít. Alison Thompson napsala knihu, kterou uvítá každý rodič, jenž se snaží porozumět svému dítěti s ADHD a tomu, jak mu nejlépe pomoci. Je to informacemi dobře podložený a srozumitelně napsaný průvodce plný praktických tipů pro rodiče i profesionály – zvláště pak učitele. Tuto knihu zkrátka musí mít každý, jehož života se nějak dotklo ADHD. Alison M. Thompson založila portál ADHD Kids, absolvovala výcvik NLP a životního koučinku a působí jako terapeutka a koučka – což vše zvládla během doby, kdy vychovávala syna s ADHD. Nyní se pracovně věnuje osvětě rodičů a učitelů, aby rozuměli ADHD a věděli, jak tuto poruchu u dětí zvládat
172

Simone Griffin, Dianne Sandler/ Portál, 2012

300 her pro děti s autismem

Děti s poruchou autistického spektra mají obtíže se sociální interakcí, představivostí a komunikací. Často nedokážou navázat oční kontakt, jejich řeč se někdy omezuje na echolalické opakování slov a vět. Kniha nabízí nápady, jak využít každodenní činnosti k rozvíjení komunikačních schopností dítěte s autismem. Jídlo, jednoduché hračky, zajímavé materiály či dětské hudební nástroje mohou posloužit nejen k tomu, aby se dítě zabavilo, ale také nám pomohou navázat s dítětem kontakt a komunikaci. Kniha osloví rodiče a vychovatele dětí s poruchou autistického spektra. Inspiraci v ní najdou i speciální pedagogové, kteří pracují s dětmi s mentálním postižením.Simone Griffin je logopedka a řadu let pracuje s dětmi s autismem. Dianne Sandler je speciální pedagožka a řadu let pracuje s dětmi s autismem. Také působí jako návrhářka hraček pro děti se speciálními potřebami.
173

Věra Pokorná/ Portál, 2011

Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení

Soubor cvičení pro rozvoj vnímání a poznávání, který učitelům i rodičům umožňuje vybrat takovou činnost, která je pro dítě účelná, protože odpovídá jeho úrovni rozvoje jednotlivých funkcí a přispívá k nápravě příslušné specifické poruchy učení. V vodu autorka popisuje, jak s cvičeními pracovat, a stručně vysvětluje problematiku jednotlivých specifických poruch učení, kterými se cvičení zabývají. Kniha navazuje na publikaci Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení.
174

Šárka Portešová/ Portál, 2011

Rozumově nadané děti s dyslexií

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií. Autorka vysvětluje, jak je vhodné tyto děti, jež bývají označovány jako tzv. „paradoxní žáci“, rozpoznat, jakým způsobem obvykle kompenzují svůj handicap, jaký je častý profil jejich schopností a handicapů při psychologickém vyšetření, jaký je obvykle jejich styl učení, paměť, motivace, tvořivost, jaké mají sociální a emocionální problémy a zejména jaké jsou možnosti jejich dalšího vzdělávání tak, aby byly skutečně rozvíjeny jejich schopnosti, nejen kompenzovány nápadné handicapy. Publikace se opírá o zahraniční poznatky, ale vychází z českého výzkumu a úzkého kontaktu s konkrétními nadanými žáky a studenty s dyslexií. Pro lepší názornost je text doplněn citáty rozhovorů a ukázkami výtvorů a školních prací dětí, komentáři jejich učitelů a rodičů a kazuistikami vybraných dětí.Mgr. Šárka Portešová, Ph.D., je vývojová psycholožka, dlouhodobě se zabývá psychologií rozumově nadaných dětí. V této oblasti provádí výzkum a poskytuje poradenství nadaným dětem i jejich rodičům a učitelům. Přednáší na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
175

Michal Hrdlička, Vladimír Komárek (eds.)/ Portál, 2014

Dětský autismus

Dětský autismus představuje závažnou vývojovou poruchu, pro niž je charakteristická narušená schopnost vytvářet vztahy s lidmi, přiměřeně reagovat na podněty z okolí, nutkavá touha po neměnnosti a další příznaky vážně postihující život jedince i jeho okolí. V poslední době se podařilo dosáhnout řady důležitých pokroků v porozumění jak příčinám této choroby, tak možnostem jejího terapeutického ovlivnění. Publikace shrnuje nové zahraniční i domácí poznatky o dětském autismu a spektru příbuzných poruch s důrazem na výzkumné a klinické zkušenosti autorů, kteří se problematikou zabývají. Zahrne i otázky organizace návazné psychosociální péče o děti s těmito poruchami a o jejich rodiny, včetně svépomocných aktivit a zkušeností rodičů.
176

Gary Fisher, Rhoda Cummings/ Portál, 2012

Jak přežít s poruchami učení

Dělá ti potíže, když se učíš? Možná máš poruchu učení. Může to být dyslexie neboli porucha čtení, dysortografie čili potíže s pravopisem, ale také to mohou být problémy s udržením pořádku v učebních pomůckách, s domácími úkoly a školní prací. Tahle kniha ti ukáže, že existují různé podoby problémů s učením a také že je spousta cest, které ti mohou pomoci, aby se ti lépe učilo a hlavně aby ti ve škole bylo dobře. Také zjistíš, že z dětí s poruchou učení mohou vyrůst úspěšní dospělí a že člověk, který má třeba dyslexii, rozhodně není hloupý. Poradíme ti, jak se správně učit, jak si uspořádat věci v tašce a na stole a také jak si najít kamarády a dobře vycházet s ostatními lidmi. Uvidíš, že nad poruchami učení se dá vyhrát! Kniha osloví děti s poruchami učení, jejich rodiče, učitele a vychovatele. Gary Fisher, Ph.D., a Rhoda Cummings, Ed.D., působí na univerzitě v Nevadě na katedře poradenské a školní psychologie.
177

R. Feuerstein, L. H. Falik, R. S. Feuerstein, K. Bohács/ Portál, 2017

Myslet nahlas – mluvit nahlas

Feuersteinova metoda zlepšuje poznávací dovednosti člověka a jeho schopnost organizace informací. Podle autora není inteligence neměnnou strukturou, ale je možné s ní pracovat a rozvíjet ji. V této knize autoři rozvíjejí Feuersteinovy principy, založené mj. na neurobiologických výzkumech, v přístupu k stimulaci a obohacení jazykového vývoje malých dětí a těch starších dětí a dospělých, kteří trpí mentální či jinou poruchou. Přístup je založen na principu samomluvy, resp. zprostředkované samomluvy, kdy je dítě účastno samomluvy dospělého (rodič, učitel, terapeut, vychovatel), což mimovolně rozvíjí jeho vlastní jazykové schopnosti. Klíčovým rysem metody je rezignace na interakci s dítětem – cílem není vtáhnout je do komunikace, ale držet ho v prostředí přirozeného jazyka (s dalšími prvky, jako je intonace, gesta, mimika…), které podněcují jeho vlastní schopnost jazykového rozvoje. Dalším krokem může být motivace dítěte k vlastní samomluvě, která je pro ně přijatelnější než komunikace s druhým, přičemž nejde o patologický jev, ale formu rozvoje. Reuven Feuerstein (1921–2014) byl izraelský klinický, vývojový a kognitivní psycholog, známý především svou teorií o modifikovatelnosti inteligence.
178

Barbora Bazalová /Portál, 2017

Autismus v edukační praxi

Kniha je určena především rodičům dětí s autismem. Své si v ní najdou také jejich rodiny, učitelé, asistenti pedagoga, studenti nejrůznějších oborů, do kterých problematika autismu spadá, sympatizanti i široká veřejnost, které může pomoci k lepšímu porozumění autismu. Kniha přináší autentické výpovědi rodičů, jednotlivé kazuistické studie, výsledky výzkumů a postřehy odborníků o tom, jak se žije s autismem v současné době. Nabízí čtenáři pohled na to, co funguje a co naopak, i když by teoreticky fungovat mělo, v praxi selhává. V oblasti vzdělávání dětí s postižením přinesla značné změny novela školského zákona a prováděcí vyhláška. Kniha má poodhalit, zda se pro děti s autismem a jejich rodiny něco změnilo, jak je vše implementováno do praxe a jejich každodenního života.
Doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D., působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Její pedagogická a vědeckovýzkumná činnost je zaměřena na problematiku poruch autistického spektra a mentálního postižení. V Portále vyšla její kniha Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje.
179

Brigitte Sindelarová /Portál, 2016

Předcházíme poruchám učení Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ.
180

Amanda Kirbyová /Portál, 2000

Nešikovné dítě

Dítě nešikovné bývá často považováno za líné nebo celkově opožděné. Přitom snad každé desáté dítě trpí specifickou poruchou jemné motoriky, dyspraxií, nebo obecněji vývojovou poruchou koordinace. Tyto děti (a později i dospělí) mají problémy se zvládnutím základních úkonů sebeobsluhy, nedaří se jim zapojovat se do dětských her a bývají proto sociálně izolované a stávají se snadným terčem stálé kritiky dospělých a šikany vrstevníků. Autorka ve své ojedinělé knize podává řadu praktických rad pro výchovu a pomoc těmto dětem i odbornější informace o příčinách a diagnostických postupech.
181

Eric Emerson/ Portál, 2008

Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem

Těžká mentální retardace často vede k problémovému chování, které může zahrnovat agresivitu, sebepoškozování, sklony k destruktivnosti, hyperaktivitu, nevhodné sexuální nebo společenské chování a neobvyklé návyky. Takové chování nepříznivě ovlivňuje zdraví a bezpečnost jak člověka postiženého, tak toho, kdo o něj pečuje. V knize autor shromáždil vyčerpávající přehled nejnovějších poznatků o charakteru, epidemiologii a příčinách problémového chování způsobeného mentální retardací a zároveň poskytuje cenné vodítko, jak v konkrétních situacích zasáhnout. Kniha je nezbytnou pomůckou pro psychology, psychiatry, speciální pedagogy a další pracovníky pečující o lidi s mentální retardací. Prof. E. Emerson je zkušeným odborníkem v oblasti mentální retardace. Aktivně provádí řadu výzkumů a o mentální retardaci přednáší na univerzitách.
182 Vrozené poruchy v právním kontextu (se zaměřením na autismus)

Anežka RejzkováDiplomová práce, 2017

Vrozené poruchy v právním kontextu (se zaměřením na autismus)

Diplomová práce
183 Logopedie

Jiřina Klenková,Grada, 2006

Logopedie

Komunikace představuje jednu z nejdůležitějších lidských schopností. K tomu, aby člověk s ostatními mohl komunikovat, potřebuje dobře rozvinutou komunikační schopnost. Její narušení je mnohdy překážkou ve vzdělávání a společenském uplatnění jedince. Narušené komunikační schopnosti se věnuje logopedie, jejíž základní principy jsou vysvětleny v této knize. Učebnice je určena studujícím speciální pedagogiky všech forem studia, ale může sloužit též rodičům dětí s narušenou komunikační schopností i dospělým, kteří se s tímto problémem potýkají. Kniha krátce analyzuje příčiny vzniku a hlavní příznaky různých druhů narušení. U jednotlivých kategorií stručně popisuje možnosti jejich diagnostiky a terapie. Najdete zde také pohled do historie oboru a dějiny péče o osoby s narušením komunikačních schopností. Systému poskytování logopedické intervence v České republice je věnována samostatná kapitola. Součástí publikace jsou i ukázky z logopedické praxe.
184

Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová/ Grada, 2017

Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita

„Nezlobte se, že jsem přijela pozdě, ale na koleje padaly kaštany a nejezdily tramvaje…“ Ač se to zdá neuvěřitelné, toto je jeden z autentických výroků hyperaktivní ženy. Zdá se vám to povědomé? Potýkáte se i vy s diagnózou ADHD? Nebo máte někoho takového ve svém okolí (ať už je to manžel, manželka, nebo váš potomek)? Pokud ano, je tato publikace určena právě vám. Autorky si daly za cíl přispět k poznání a pochopení projevů hyperaktivity a seznámit čtenáře s možnostmi, jak její projevy ovlivňovat tak, aby jedinci s ADHD  nekomplikovala život. Chtějí dovést hyperaktivní dospělé k sebepoznání a k možnosti naučit se ovlivňovat negativa plynoucí z hyperaktivity a posilovat její pozitiva tak, aby byli v životě spokojení – a aby dokázali perspektivně i dobře vychovat své vlastní děti. V této publikaci proto naleznete nejen informace o tom, jaké jsou nejčastější obtíže hyperaktivních dospělých, ale také náměty k seberegulaci, k práci na sobě. Zjistíte, co můžete sami pro sebe udělat, abyste byli ve svém životě šťastní a úspěšní.
185

Marie Beníčková/ Grada, 2017

Muzikoterapie a edukace

Autorka, muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, spoluzakladatelka známé terapeutické školy Akademie Alternativa, se zamýšlí nad alternativními metodami výuky, nad možnostmi jejich uplatnění v praxi a propojení se současným stavem českého školství. Součástí knihy je popis psychosomatické muzikoterapie a metod, které jsou používány při řešení problémů ve školním i mimoškolním prostředí. Kniha se podrobně věnuje muzikoterapeutické metodě Hudebně-edukační terapie (HET) a  Werbeck metodě, která odkrývá možnosti práce s hlasem laiků i profesionálů. V četných příkladech z praxe autorka uvádí ukázky využití netradičních muzikoterapeutických hudebních nástrojů a jednoduché písně a cvičení použitelné v běžné výuce. V kazuistikách žáků se nevyhýbá ani otázce kontraindikace terapeutické práce. Kniha je určena všem zájemcům z řad pedagogů, vychovatelů, terapeutů, psychologů, sociálních i klinických pracovníků a z oblasti pomáhajících profesí a bude výbornou studijní příručkou také pro studenty pedagogických, terapeutických, psychologických i sociálně-zdravotnických oborů.
186

Eva Kulhánková/ Grada, 2017

Písničky a říkadla s tancem

Mnoho dětí nezpívá a netančí, protože to "neumí" a neví jak na to. Překonat tento ostych pomáhají vyzkoušené návody ke hrám s říkadly a písničkami pro děti v předškolním a mladším školním věku. Napomohou rozvíjet u dětí hravou formou rytmus, hudebnost a přirozený pohyb. Děti se nenásilně seznámí i s hudebními pojmy, jako je takt, pomlka, rytmus, dynamika a podobně. Písničky jsou uvedeny s notovým záznamem, rytmickým doprovodem na Orffovy nástroje a přesným popisem, příp. choreografií her a pohybových cvičení. Kniha je rozdělena do čtyř částí podle ročních období a uvádí další tematické celky (např. náměty spojené s řemesly, zvířaty, ptáky apod.).
187

Jiřina Bednářová/ Edika, 2018

Jak se pastelky učily kreslit

Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji grafomotorických schopností - nácviku kreslení jako předpokladu pro úspěšné psaní. Učení je nenásilné - děti nácvikem jednotlivých grafomotorických prvků provázejí pohádkové postavičky - Pastelky.
188

Jiřina Bednářová, Vlasta ŠmardováComputer Press, 2011

Rozvoj grafomotoriky

Publikace tvoří s pracovními listy Mezi námi pastelkami, Co si tužky povídaly a Na návštěvě u malíře ucelený soubor, doplňuje a shrnuje informace a podává souhrnný komplex poznatků o vývoji grafomotoriky, dětské kresby, možnostech rozvoje a podpory této oblasti. Publikaci pro práci s dětmi využijí učitelé mateřských škol, 1. stupně základních škol, speciální pedagogové a také rodiče.
189

Doris Dahlin, Maggan HägglundPortál, 2018

Stůjte si za svým

Potřebujete se lépe vymezit? Ve kterých situacích nemáte jasné hranice? Máte příliš nepropustné hranice, nebo naopak příliš propustné? Knihu s půvabným severským koloritem, psanou velmi vtipně a empaticky, lze pojmout jako „pracovní sešit“ pro citlivé jedince – kombinaci klasického rádce s osobní výpovědí. Nabízí autentickou zkušenost obou autorek v situacích, kdy je potřeba si stát na svém. Šest kapitol se zabývá radami, jak žít autentickým životem, přehodnocením zažitých vzorců, citlivými dětmi a dospívajícími, technikami vymezování, opouštěním „bezpečných zón“, vnějšími a vnitřními hranicemi, sadou autorkami osvědčených technik, řečí těla, kontrolními hranicemi, jak si počínat, když sami překročíme něčí hranice nebo když chceme spasit všechny ostatní, a přípravou osobního plánu změny.
190

Anke PrechtPortál, 2018

Na vnitřní vlně

Tohle je kniha, která vám ušetří finance za pobyt v lázních nebo drahé koučování! Trápí vás někdy nedostatek energie nebo byste jí prostě chtěli mít vždycky dost? Výrazným problémem naší civilizace je vyhoření, tedy nedostatek mentální energie. Vyhořelým lidem se často radí, aby hodně odpočívali. Mnohým z nich to však dlouhodobě nepomáhá nebo nevydrží a teprve nějaká činnost je dovede znovu nabít. A skutečně, mentální energie podle autorky funguje jinak než fyzická – čím víc toho děláme, tím víc energie máme. Nabíjející činnosti souvisejí s něčím, co dotyčný jedinec dělá rád, a mohou se týkat například smyslových podnětů, držení těla a pohybů, činností a rituálů, biochemických procesů, představivosti a obrazů, jídla, druhých lidí a předmětů. Ten, kdo umí čerpat mentální energii, se tak během několika minut dokáže dostat ze stresového stavu ke své vnitřní síle, protože rozvíjí rovnováhu mezi svou duší a tělem a také mezi druhými a sebou samým. Takový člověk v sobě rovněž rozvíjí dosud netušený potenciál. Kniha je doplněna příklady a podněty pro vlastní zamyšlení.
191

Martina MazánkováPortál, 2018

Inkluze v mateřské škole

S postupnou proměnou vzdělávání se i v mateřských školách čím dál častěji setkáváme s dětmi s postižením. Jejich rodiče stojí o to, aby se děti vzdělávaly spolu se svými zdravými vrstevníky, a v řadě případů inkluze a integrace dětí s handicapem probíhá úspěšně. Tato kniha je průvodcem pro pedagogy, kteří by rádi do mateřské školy přijali dítě s postižením, ale nevědí si s tím úplně rady, a užitečná je i pro ty, kdo už se integraci věnují. Autorka v ní nabízí řadu příkladů z praxe a na jejich základě formuluje doporučení pro učitele.
192

Hana VoščekováPortál, 2018

Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá

Byla jednou jedna pohádka… přidaly se k ní další a děti si s nimi ve školce hrály od podzimu do léta. Pohádka není jen prostředek k uklidnění před spaním, ale může posloužit jako východisko pro výchovně-vzdělávací práci. Autorka shromáždila řadu pohádek a použila je pro tvorbu ročního plánu práce v mateřské škole. Pohádky ve školce pomáhají při adaptaci nováčků, při nastavování pravidel ve skupině, dají se využít u témat, jako je rodina, příroda, zvířata a dalších. Autorka vychází z Rámcového vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání a u projektu formuluje dílčí výchovně-vzdělávací cíle a rozvíjené klíčové kompetence.
193

Marie RůžičkováSeptima, 1997

Učíme se českou znakovou řeč

Kniha je první společnou učebnicí znakové řeči pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Obsahuje přes 700 nejzákladnějších pojmů. Každý pojem je vyjádřen barevnou ilustrací, slovem a kresbou postavení rukou při znakování. Autorka vede rodiče krok za krokem a dává jim návod, jak komunikovat se svým neslyšícím dítětem, jak budovat jeho řeč, rozvíjet jeho myšlení i vzájemný vztah.
194

Carrie CarielloPortál, 2018

Jakou barvu má pondělí?

„Jednoho dne se mě Jack zeptal: ‚Jakou barvu má pondělí?‘ ‚Cože?‘ odpověděla jsem udiveně. ‚Ty vidíš dny barevně?‘ ptala jsem se.“ Výchova pěti dětí může být pro většinu rodičů velkou výzvou, ale pokud jedno z dětí dostane diagnózu porucha autistického spektra, život začne být chaotičtější, emotivnější, plný fascinujících momentů s dítětem, jehož způsob myšlení je jiný. Carrie Cariello ve své knize nabízí pohled na to, jak probíhal a probíhá rodinný život v situaci, kdy jedno z dětí prožívá věci jinak. Její kniha je optimistická, Cariello nepíše „jen“ o svém synovi s autismem, ale též o ostatních dětech a o svém muži, o tom, jaký je jejich rodinný život, s čím se potýkají a co zažívají. Nepíše o tom, že by jejich život byl těžší nebo náročnější, ale že je jiný, a dokonce tvrdí, že autismus změnil jejich rodinu k lepšímu.
195

Bev CobainPortál, 2018

Když už na ničem nezáleží

Každý je někdy smutný, sklíčený, bez nálady, podrážděný. Když ale tyhle nálady přetrvávají po delší čas a začínají ti bránit v činnostech, které tě dřív bavily a dělaly ti radost, bylo by dobré poradit se s někým, kdo se v těchto věcech vyzná, třeba s psychologem nebo psychiatrem. Můžeš také sáhnout po této knize. Najdeš v ní příběhy dospívajících, kteří měli depresi, dozvíš se, jak se jejich porucha projevovala a co jim pomohlo. Také zjistíš, kde můžeš hledat pomoc a co můžeš udělat pro to, aby ti bylo lépe. Depresí onemocní jedno z třiatřiceti dětí a jeden z osmi dospívajících, takže je pravděpodobné, že ji někdy měl někdo z tvých kamarádů nebo spolužáků. Bev Cobain je psychiatrická sestra s dlouhodobou zkušeností s prací s dospívajícími. Je sestřenicí amerického zpěváka a kytaristy Kurta Cobaina, který trpěl depresí a závislostí na drogách a ve svých 27 letech spáchal sebevraždu.
196

Terezie Hradilková a kol.Portál, 2018

Praxe a metody rané péče v ČR

Raná péče představuje významnou pomoc rodinám dětí s handicapem. Provází je prvními týdny, měsíci a roky života dítěte a pomáhá jim zprostředkovat nebo dokonce sama zajišťuje komplexní služby v podobě psychosociální pomoci, rehabilitace, právní pomoci, podpůrných aktivit pro rozvoj dítěte. Některá střediska rané péče dokonce disponují ludotékou neboli půjčovnou hraček.
197

Heinz – Peter RöhrPortál, 2018

Sebeúcta u dětí

Nová kniha známého psychoterapeuta Heinze-Petera Röhra ukazuje, že pouze když mají děti silné sebevědomí, mohou se dobře rozvíjet. Poruchy vývoje sebevědomí často ústí v psychologické problémy v dospělosti a v problémy chování. Je proto třeba, aby rodiče podporovali rozvoj svých dětí. To je však možné pouze tehdy, pokud mají sami dostatečný pocit vlastní hodnoty. Jen tak pochopí, co podkopává sebevědomí jejich dětí, a mohou jim pomoct najít cestu k nalezení jejich sebeúcty.
198

Kay Redfield JamisonPortál, 2018

Neklidná mysl

Autorka, uznávaná autorita v oblasti psychiatrie a léčby bipolární poruchy, s velkou upřímností, vhledem a moudrostí líčí vlastní zápas s touto nemocí. Odkrývá děsivou stránku i krutou přitažlivost odmítnutí medikace, pro něž se během své nemoci několikrát rozhodla. Popisuje závratné výšky i tíživé deprese, které léčila u mnoha svých pacientů, a které prožila na vlastní kůži, včetně záchvatovitého utrácení, epizod násilí a pokusů o sebevraždu. Téma přijetí diagnózy, potřeby léčby a medikace, které tak často lidem postiženým duševní nemocí typu bipolární poruchy činí potíže, je stěžejním tématem knihy. Autorka, navzdory svému vzdělání a profesi, pouze postupně dochází k rozhodnutí rozloučit se se svým onemocněním s pomocí medikace a psychoterapie. Díky své autentičnosti i odbornému vhledu se kniha stala v původním vydání bestsellerem.
199

Lucie Adametzová

Manuál k práci s dětmi s autismem

Jako začínající učitelka mateřské školy ve třídě dětí s kombinovaným postižením, včetně dětí s autismem, jsem si s mnohým nevěděla rady a ne vždy jsem v odborných publikacích našla rychle to, co jsem chtěla a potřebovala. Mimo jiné také nebylo mnoho času na zaškolování nových asistentů pedagoga či osobních asistentů, jak mají k dětem s autismem přistupovat, co všechno musí zohlednit, abychom mohli co nejdříve společně a co nejefektivněji pracovat. Proto jsem vytvořila tento manuál, který mi ušetřil mnoho práce, a také poskytl podporu novým kolegyním. Pro rychlejší orientaci v něm je psán v bodech a doplněn obrázky. Brožura je ke stažení ZDE
200

Karel Neubauer a kol.Portál, 2018

Kompendium klinické logopedie

Kniha přibližuje současné poznatky a koncepce související s diagnostikou, terapií a preventivním působením v oblasti zdravotnické péče o osoby s poruchami komunikace. Snaží se zachytit významné trendy vývoje odborného myšlení a aplikací nových postupů do praxe oboru klinická logopedie a souběžně přiblížit zásadní poznatky oborů, které s komplexní péčí o osoby s poruchami komunikace přímo souvisí. Zastoupení poznatků z oblasti lékařské, lingvistické, psychologické i pedagogické oblasti dokládá význam víceoborového pojetí a spolupráce ve prospěch kvantitativního a především kvalitativního rozvoje komplexní péče o děti, dospělé i stárnoucí osoby s komunikačními deficity a poruchami.
201

Maria Montessori, Portál, 2018

Absorbující mysl

Povrchní vykladači někdy tvrdí, že základem montessoriovského přístupu je ponechat dítěti naprostou volnost a nikterak ho neomezovat. Každý, kdy takovýto přístup na dětech vyzkoušel a je schopen objektivně hodnotit výsledky, dojde k závěru, že samotná volnost a neomezování vedou u dítěte k sobectví, k neschopnosti přizpůsobit se a později i k nerespektování pravidel lidského soužití. Svoboda a volnost však opravdu jsou ve výchovné a vzdělávací koncepci Montessori klíčovými pojmy. Jejich uplatňování ovšem musí být cílené a systematické. Rozhodujícím faktorem je rozpoznání činností přirozených, vedoucích k rozvoji osobnosti, od činností deviantních, vedoucích k destrukci nebo tyranizování okolí. Naprostá svoboda platí jen u činností přirozených. K těm je dítě nutno přivést, a to vůbec není jednoduché. Svoboda typu: „Běž si něco dělat, já mám teď práci!“ je asi stejně užitečná jako bezdůvodné šikanování dítěte. Dítě chce totiž většinou pracovat s námi anebo podle nás. Jenom proto, že je pomalé a méně zručné, mu to obvykle nechceme umožnit. Dáme mu svobodu ve sterilním prostředí, kde příležitost k přirozeným činnostem samo nedokáže najít.
202

Rudy Simone, Portál, 2018

Aspergerka

Když se řekne Aspergerův syndrom, všichni si představí Sheldona z Teorie velkého třesku. Málokdo si uvědomí, že tahle porucha autistického spektra potká i holky. Jaké to je být jiná, jak zvládat své specifické zájmy a jak se poprat s poruchami nálad? Jak má aspergerka zvládnout randění, když se jí nedaří komunikovat s lidmi z okolí? Může mít děti? Jak zvládne práci? Knížka plná výpovědí dívek a žen je skvělým průvodcem, který se hodí v bludišti zvaném Aspergerův syndrom. Nenajdete v ní nic, co by nebylo prožito, co by ostatní aspergerky nezažily na vlastní kůži.
203

Ilona Eichlerová, Jana Havlíčková, Portál, 2018

Logopedické hry pro větší děti

Pracovní sešit je určen pro děti především mladšího školního věku, které ještě nevyslovují správně některé hlásky. Obsahuje úkoly vhodné pro upevnění (automatizaci) v řeči již naučených (zafixovaných) hlásek. Běžná logopedická cvičení jsou většinou zajímavá pro mladší děti a nejsou poutavá pro školáky. Starší děti mohou při fixaci dané hlásky využít i čtení a psaní a současně mohou řešit náročnější úkoly. Proto jsou v knížce křížovky, osmisměrky, doplňovačky, kvízy, skrývačky, přesmyčky a další hry zaměřené na procvičení těchto hlásek a skupin: C, S, Z, CSZ, Č, Š, Ž, ČŠŽ, L, R, Ř
204

Iveta Radkovová, Jaroslav HořejšíGalén, 2018

Aspergerův syndrom – Život pod společenským tlakem

Navenek vypadají stejně jako všichni ostatní, ale jejich nitro skličuje neschopnost porozumět okolnímu, pro ně komplikovanému a nevyzpytatelnému světu plnému nepředvídatelných emocí, reakcí a potřeb ostatních lidí. Diagnóza Aspergerova syndromu je v současnosti diagnostikována patnácti dětem z tisíce, mezi nimi výrazně převládají chlapci. Porucha přetrvává do dospělosti a způsobuje svým nositelům velké obtíže v začlenění do společnosti, v rodinných, pracovních i přátelských vztazích. Text Ivety Radkovové je v mnohém zásadní a originální. Na rozdíl od suchopárných příruček a učebnic totiž přináší českému čtenáři unikátní a velice otevřenou zpověď o tom, jak se člověk s Aspergerovým syndromem skutečně cítí a co prožívá, jakým úskalím je nucen každodenně čelit a co by mohlo jeho život ulehčit.
205

Clare SainsburyováPasparta, 2009

Marťan na hřišti

Ve škole mi učení šlo a motivace pro mě nikdy nebyla problém. Samostatně jsem vždycky pracovala velmi dobře – dokonce i dnes mě lidé označují za pracovitou. Sociálně jsem ale byla idiot. Mix vzdělávání a sociálních kontaktů s vrstevníky byl zárukou toho, že selžu v obojím. Ve své knize Marťan na hřišti poskytuje Clare Sainsburyová vědecky podložený a velmi vnímavý popis zkušeností lidí s Aspergerovým syndromem.
206

Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kol.Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Metodika práce se žákem s poruchami autistického spektra

Řešení souhrnného projektu ESF, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ . Publikace je neprodejná, ke stažení se nachází ZDE
207

Věra Čadilová, Zuzana Žampachová.Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Metodika práce asistenta pedagoga

Vznikly v projektu Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb žáků a dětí se zdravotním postižením. Podstatou projektu je řešení dlouhodobě problematické oblasti diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením u nás. V rámci projektu vznikla řada odborných a metodických výstupů. Mezi hlavní lze řadit vytvoření „Katalogu posuzování speciálních vzdělávacích potřeb“ pro žáky se šesti „základními“ zdravotními postiženími. Odkaz ZDE
208

Karin Friedlová, Jurová Lucia a kol.Národní ústav pro vzdělávání, 2012

Práce s třídním kolektivem

Publikace se věnuje metodice komunitního kruhu, která se zaměřuje na posilování dobrých vztahů, pocitu soudržnosti, sounáležitosti a přijetí každého žáka ve třídě. Obsahuje ukázku vedení kruhu a ukazuje, v jakých případech je vhodné metodu použít. V textu jsou zahrnuty i ukázky her, které mohou posílit dobré klima ve třídě. Odkaz ZDE
209

Věra Žampachová, Věra Čadilová a kol. Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Katalog podpůrných opatření

Odkaz ZDE
210

Dominika Dvořáková. Masarykova univerzita v Brně, 2016

Využití videa k nácviku klíčových dovedností dítěte s poruchou autistického spektra

ZDE
211

Kateřina Kroupová a kol .Grada, 2016

Slovník speciálněpedagogické terminologie

Více než 1000 hesel obsažených v této publikaci odráží soudobý stav speciální pedagogiky a poskytne vám terminologické minimum z tohoto oboru. Naleznete zde odborně definované a současně srozumitelně vysvětlené klíčové speciálněpedagogické pojmy a jejich anglické ekvivalenty.
212

Miloš VelemínskýTriton, 2011

Celebritami proti své vůli...

V současné době v Čechách dochází k devalvaci termínu celebrita. Některá média zařazují mezi celebrity především osoby populární, včetně těch, které provází negativní popularita. To samozřejmě neznamená, že nejsou prezentovány i skutečné celebrity. Jen jejich sláva je někdy ještě více než jenom pomíjivá. Existují však skutečné celebrity.
213

Marie Pilařová. Portál, 2010

Šimonovy pracovní listy 5

Soubor zábavných grafomotorických cvičení pomůže dětem předškolního věku i malým školákům při zdokonalování jemné motoriky, smyslového vnímání, vytváření technických dovedností (způsob sezení, ovládání pastelky rukou) a především grafických dovedností (směr, tvar, velikost). U dětí předškolního věku jde přitom spíše o uvolněnost pohybu než o přesnou kopii tvaru. Jednotlivé listy lze vytrhnout, případně okopírovat, a dát dětem volné listy. To umožňuje učiteli pohotově reagovat na individuální zvláštnosti dětí.
214

Eva Veberová, Jarmila Hřebejková, Marie Dušková, Gabriel Filcík. Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1979

Těšíme se do školy

 
215

Thomas Prünte. Portál, 2019

Jak mi dneska je?

V edici Spektrum vychází další titul, tentokrát určený terapeutům. V knize Jak mi dneska je se autor, německý psychoterapeut Thomas Prünte, soustředí na úvodní větu a počáteční část terapeutického sezení, kterou považuje pro zdar sezení za směrodatnou. Celkem logicky vychází z předpokladu, že ne každé zahájení je vhodné pro všechny pacienty a také akcentuje, že není vhodné začínat u stejného klienta stále stejnou větou. Zahájení terapeutického sezení vědomě využívá k cílenému podněcování pacienta a podpoře jeho vývoje
216

Milena Kmentová. Portál, 2019

Třída zpívá ÍÁÍÁ

Publikace volně navazuje na sešit Slovo, slovo slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko! Přináší metodický materiál pro rozvoj fonematického uvědomování a elementárních pěveckých dovedností předškolních a mladších školních dětí. Obsahuje 14 jednoduše, ale velmi účelně, zhudebněných jazykových her. Kniha stojí na velké slovní zásobě, elementárních a rytmických prostředcích, elementárních hudebních formách a především na hře, která je základem všech aktivit. Kniha je určena pro práci s předškolními dětmi, včetně dětí s narušenou komunikační schopností a odlišným mateřským jazykem.
217

Denise Linkeová. Paseka

Dost dobře nenormální

Stávají se jí legrační i podivné věci a většina z nich souvisí s její diagnózou. Mladá novinářka Denise Linkeová, které ve dvaadvaceti byl zjištěn Aspergerův syndrom, by mohla sepsat celý seznam lidských reakcí na svou diagnózu. Co lidi nejvíc zklamalo? Že neumí ani jeden trik jako Rainman. A co bylo nejhezčí? Vlastně všechno ostatní. Tedy až na předsudky, ty snáší autorka těžce. A tak místo seznamu napsala knihu, jaké to je, mít zesílené smyslové vnímání, i co obnáší udržování vztahů, když nedovedete pořádně udržet ani oční kontakt. Nečekejte však stesky nad „nenormálním“ životem, Denise Linkeová o sobě totiž vypráví dost dobře.
218

Jana Divoká a kol. Pasparta, 2017

Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole

Devět příběhů dětí, rodičů a učitelů, které ukazují co nejširší spektrum „problémového chování“ (nejen) ve škole. Prostřednictvím těchto příběhů se autoři snaží naznačit, v jakých směrech mohou různé druhy „problémového chování“ ovlivňovat život dítěte, jeho rodiny a lidí, kteří se podílejí na jeho vzdělávání. Zároveň deklarují přesvědčení, že si každé dítě zaslouží naši podporu a žádná situace není tak špatná, abychom v ní nemohli najít alespoň špetku naděje na možné řešení. Každý příběh je vyprávěn ze tří různých perspektiv (dítěte samotného, rodiče a učitele). Za příběh jsou vždy řazeny otázky pro rodiče a vychovatele a tipy, které mohou pomoci nalézt řešení dané situace. Na závěr najdeme pohled odborníka a ukázky konkrétních aktivit ve škole i doma.
219

Lenka Bittmannová a kol. Pasparta, 2019

Speciálně – pedagogické minimum pro učitele

Tato publikace popisuje deset nejčastějších diagnóz (od ADHD a specifických poruch učení, přes tělesné postižení až po autismus), se kterými je možné se ve škole setkat. Ukazuje, jakým způsobem mohou učitelé s dětmi s určitými obtížemi pracovat. Na základě příkladů dobré i špatné praxe předkládá metody a postupy, které se při práci s těmito dětmi osvědčily i kterých je naopak třeba se vyvarovat. Ukazuje, jak změnit nebo přizpůsobit výuku, aby ji zvládalo i dítě se SVP. Nevyhýbá se ani otázce hodnocení či motivace.
220

Lucie Bělohlávková, Portál, 2017

Jak přežít když se často bojím

Naše nálada se neustále mění. Je to, jako když se houpeme na houpačce. Jednou jsme dole, jednou nahoře, někdy se stane, že z houpačky dokonce i spadneme. Nikdo z nás není neustále naprosto šťastný. Každý si někdy prochází různými starostmi a obavami, např. když je někdo z naší rodiny nemocný, máme o něj strach. Někdy se stane, že nás ale strach a úzkosti úplně pohltí. Bojíme se trapasu, máme strach, že se s námi druzí nebudou bavit, a nevíme si s tím rady. Také se ti to stává? A chceš s tím něco udělat? Kniha Jak přežít, když se často bojím, ti pomůže pochopit, že podobně jako ty se občas cítí každý a že jeden trapas, a dokonce ani dva nebo pět, nic tak hrozného neznamená. Naučíš se, jak pracovat s otravnými myšlenkami, které se ti honí hlavou, a také najít cestu ven z bludného kruhu podceňování a nedůvěry v sebe sama. Zkus to, stojí to za to.
221

Angela Scarpa, Anthony Wells, Tony Attwood;Portál, 2019

Dítě s autismem a emoce

Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, které mají obtíže se zvládáním svých nálad, pomohou zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě lépe. Autoři v knize vycházejí z kognitivně behaviorální terapie. Program, který vytvořili, je určen zejména dětem předškolního a mladšího školního věku. Jeho součástí je emoční vzdělávání, kognitivní restrukturalizace, nácvik sociálních strategií a nástroje pro zvládání reálných situací. Kniha je určena pro práci se skupinou, v níž jsou děti s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem. Z programu budou profitovat i děti s ADHD a ADD a také děti s poruchou chování. Ačkoli se jedná o program pro skupinovou práci, mohou jednotlivé aktivity s dětmi provádět i jejich rodiče, protože jednotlivé kroky lze uskutečňovat i individuálně.
222

David Havelka, Kateřina Bartošová;Portál, 2019

Speciální sourozenci

Sourozenecký vztah je odpradávna námětem románů, filmů a pohádek. Jedná se o jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme. Přestože zahraniční výzkumy ukazují, že zdraví sourozenci dětí s postižením jsou velmi početnou skupinou (80 % dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina dětí často odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena. Kvalitní péče o sourozence dětí s postižením přitom může pomoci předejít psychickým obtížím zdravého dítěte, posílit účinky intervence u dítěte s postižením, zvýšit rodinnou kvalitu života a celkově i posílit kvalitu péče o člověka s postižením v jeho přirozeném prostředí a tak pomoci při transformaci z institucionálního na komunitní systém péče. Kniha si klade za cíl pomoci čtenářům najít způsoby jak případná negativa, která vztah přináší minimalizovat, a naopak vytěžit ze vztahu pro děti, rodinu, i odborníky co největší množství pozitiv.

223
224
229

Mary Lynch Barbera, Tracy Rasmussen;Masarykova univerzita, 2018

Rozvoj verbálního chování

Kniha Rozvoj verbálního chování: Jak učit děti s autismem a jinými vývojovými postiženími seznamuje rodiče a odborníky s principy ABA a verbálního chování, představuje Metodu rozvoje verbálního chování při výuce dětí s autismem a jinými vývojovými postiženími. Metoda vychází z Aplikované behaviorální analýzy (ABA) založené na Skinnerově analýze verbálního chování. Tento přístup je velmi efektivní u dětí, které mají velmi omezené nebo žádné řečové dovednosti. Mary Lynch Barbera v knize popisuje své vlastní zkušenosti s využitím Metody rozvoje verbálního chování z pohledu certifikované behaviorální analytičky a matky dítěte s autismem. Kniha je podrobným průvodcem, který přináší informace o tom, jak u dětí rozvíjet řeč a komunikační dovednosti. Vysvětluje také, jak učit znakový jazyk nevokální děti. Dále se věnuje možnostem snižování výskytu problémového chování, nácviku používání toalety a dalších sebeobslužných činností, které jsou důležité pro všechny děti.
225
226
227

Benedetta Bocci, Rita Centralogos s.r.o., 2017

Autismus – Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra, průvodce

Autismus – Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra, prac. kniha 1

Autismus – Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra, prac. kniha 2

Manuál a rádce při realizaci inkluzivního vzdělávání pro pedagogy v mateřských a základních školách, pro terapeuty a rodiče dětí s autismem. Toto komplexní zpracování problematiky autismu a propojení spolupráce učitele, rodiny a terapeuta je na našem knižním trhu ojedinělým počinem. Publikace je rozdělena do tří knih. V teoretické části Průvodce jsou shrnuty dosavadní znalosti o poruchách autistického spektra a osvětleny metodologické principy, které tvoří základ edukační intervence, a také různé aspekty dětí s autismem. Navazující Pracovní knihy 1 a 2 nabízejí bohatou škálu praktických materiálů rozdělených do oblastí potřebné intervence. Samotný autismus vysvětluje publikace dopodrobna a zdařile s využitím mnoha konkrétních příkladů, navíc poskytuje úplný návod k tomu, jak v zapojení dítěte s autismem do běžného vzdělávacího procesu postupovat. Kniha je určena především pedagogům, nicméně bude neocenitelným zdrojem materiálů i pro psychiatry, psychology či speciální pedagogy, stejně jako pro samotné rodiče autistických dětí, kteří se často stávají v přístupu ke svému dítěti odborníky nejkompetentnějšími.
228  

Romana Straussová; Centrum terapie autismu

Intervenční metoda O.T.A. u dětí s PAS raného věku

-
230

Ilse Sand; Portál, 2018

Citlivý pomocník

Lidé s vysokou citlivostí jsou vnímavější k pocitům a potřebám druhých lidí, ale zároveň se těmito prožitky rychleji unaví. Cílem knihy je pomoci citlivým jedincům, aby sebe samé lépe ochránili a při pomoci druhým co nejvíce uplatnili své přednosti. Knihu využijí zejména lidé v pomáhajících profesích. Vysoce citliví lidé však mají tendenci pomáhat druhým i v soukromí, a to bez ohledu na svou profesi. Proto autorka připravila pomůcky a cvičení pro všechny, kdo se považují za vysoce citlivé. Dává například tipy, jak zahájit rozhovor a umožnit druhému, aby se otevřel, jak projevit empatii a emoční blízkost, jak se zaměřit na zdroje a přání, jak si dělat přestávky, jak zpomalovat a prohlubovat komunikaci, jak zacházet se studem, úzkostí nebo příliš přísnými zásadami, jak umožnit setkání mezi já a ty a plně prožívat to, co se děje právě teď. Kniha rovněž obsahuje základní informace o vysoké citlivosti a radí, jak se lidé s tímto rysem můžou postarat sami o sebe.
231

Krolupperová Daniela; Portál, 2019

Na rozcestí ke štěstí/od štěstí

Dvojkniha pro mladší školní věk, která spojuje příběh s poučením. První kniha prostřednictvím jednoduchých zážitků, které jsou dětem důvěrné známé z jejich prostředí (sourozenecká nevraživost, neochota půjčovat své věci, žárlivost na úspěšnější kamarády, vlastní lenost atd.) seznamuje čtenáře se sedmi největšími lidskými špatnostmi. Každý z příběhů je zasazen do dětského světa, odehrává se v nebližší rodině nebo v dětském kolektivu. Druhá kniha obsahuje též sedm příběhů se stejnými hrdiny, ovšem hlavní postava se tentokrát zachová jinak, dobře. Rodiče a děti mohou díky jednoduchým příběhům citlivě pracovat s otázkami toho, co je správné a špatné, co jsou lidské slabosti a jak je zároveň skvělé jim nepodlehnout. Knihu uvítají děti mladšího školního věku, rodiče, prarodiče, pedagogové.
232

Elli H. RadingerováMladá fronta, 2019

Moudrost vlků - Jak myslí, jak vnímají a pečují o sebe

Miluj svoji rodinu, starej se o ni, nikdy se nevzdávej a nikdy si nepřestávej hrát – to jsou zásady vlků. Vlci se empaticky starají o staré a zraněné příslušníky smečky, láskyplně vychovávají své potomky a mají schopnost při hře na všechno zapomenout. Přemýšlejí, sní, spřádají plány, inteligentně...
233

Raun Kahlil KaufmanCitadella, 2016

Průlom v autismu

Jako chlapec byl Raun K. Kaufman silný autista. Takovou diagnózu mu určili mnozí odborníci, kteří mluvili i to, že má IQ menší než 30 a celý život bude muset strávit v nějakém ústavu. Po letech byl Raun promován na Brown University, kde úspěšně absolvoval obor biomedicínské etiky. Stal se...
234

Prekopová, JiřinaPortál, 2013

Malý tyran e-kniha

Nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých dětí. Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany. Udržují své rodiče v poklusu a nechávají je kolem sebe tancovat. Známá německá dětská psycholožka Jiřina Prekopová tento fenomén ve své knize vysvětluje a ukazuje, jakou oporu děti potřebují aby se mohly nerušeně vyvíjet.
235

Anna StruneckáALMI, 2012

Varovné signály očkování

Profesorka Strunecká, autorka bestselleru Doba jedová, nabízí v nové knize o očkování srozumitelným a jasným způsobem vysvětlení mechanismů imunity a důsledků vakcinace. Podrobné a pravdivé informace o vakcínách by měly být přístupné v demokratickém státu všem občanům. Stejně tak by měla být právem každého rodiče svoboda informovaného souhlasu u očkování jejich dětí. Vakcinace je invazivní lékařský zákrok, který může, byť v ojedinělých případech, způsobit poškození i smrt docela zdravé osoby. Stále více lidí touží po objektivních a vědecky podložených informacích a nehodlá se spoléhat pouze na to, co nám doporučují reklamy, sdělovací prostředky nebo nařizují státní orgány. Podobná kniha na českém knižním trhu dosud chybí. Čtenáři zde najdou i rady rodičům k očkování od praktické lékařky a legislativní část zpracovanou právníkem podle posledních úprav zákona o veřejném zdraví.
236

Dr. Hana Treuová L.LinhartováTobiáš, 1994

Speciální pedagogika / cvičné texty pro logopedii

 
237

Josef Štěpán, Petr PetrášSeptima, 1995

Logopedie v praxi - metodická příručka

 
238

Dana KutálkováSeptima, 1995

Dyslalie: metodika reedukace

Soubor příruček, označených jako metodiky reedukace, je určen začínajícím pracovníkům v oboru, u nichž předpokládá určité odborné teoretické znalosti. Zahrnuje tyto tituly: Dyslalie, Opožděný vývoj řeči a dysfázie, Koktavost, Mutismus, Palatolalie a afázie. Dyslalie – metodika reedukace přináší přehledně zpracovanou problematiku dyslalie s novou…
239

Yau AlanCsémy Jana, 2016

Autismus - Praktická příručka pro rodiče

Teorie je skvělá, ale jako velmi zaměstnanému rodiči malého dítěte s autismem vám možná přijde více vhod praktická příručka s konkrétními nápady, tipy a strategiemi, které budete moci okamžitě uplatnit. Možná hledáte knihu, která je stručná a jasná a pochopitelná, je to tak? Pak je tato kniha právě pro Vás
240

Judith NewmanXYZ, 2018

Pro Siri, s láskou

Novinářka a spisovatelka Judith Newmanová s decentním humorem popisuje život jedné, v mnoha směrech netradiční, rodiny. S empatií a osvěžujícím důvtipem vykresluje vlastní obavy, selhání, ale i radost z malých vítězství a obyčejné prožitky matky syna s poruchou autistického spektra.
241

Anna StruneckáALMI, 2016

Přemůžeme autismus?

V posledních dvou desetiletích se po celém světě prudce zvyšuje počet dětí s autismem. Na příchod autistů není v České republice připraveno ani zdravotnictví, ani školství. Co zjistili vědci? Co ukazují praktické zkušenosti? Co mohou pro své děti dělat rodiče?
242

Martin SelnerPaseka, 2017

Autismus & Chardonnay

Co mají společného písek a sušenky? Nebo hokejky s plyšákem a modřiny s letákem? Zeptejte se Martina Selnera! Mimo to, že pracuje ve Slunečním domově, kde se stará o děti s autismem, oplývá totiž darem spojit dvě zdánlivě nesouvisející věci. Tyto neobvyklé dvojice mu slouží jako odrazový můstek k tomu, aby nám přiblížil svět autistických dětí a jejich i své každodenní starosti.
243

Naoki HigašidaPaseka, Pasparta 2018

Sedmkrát upadnout, osmkrát vstát

A proto skáču, zpověď autistického kluka, napsal Naoki Higašida, když mu bylo třináct let, a sklidil celosvětový úspěch. V Sedmkrát upadnout, osmkrát vstát čtenářům své myšlenky předkládá už čtyřiadvacetiletý autor, který se s autismem musí dennodenně potýkat.
244

Štarková PetraPortál, 2016

Jak to chodí v lidské hlavě

Cílem knihy je zprostředkovat dětem co nejpřitažlivější formou základní povědomí o psychologii, a to tak, aby byly informace co nejsnáze pochopitelné i pro nejmladší čtenáře. Jednotlivé kapitoly se věnují například našemu vnímání, citům a pocitům, pozornosti, paměti, učení apod. Celým textem se prolíná příběh kluka Filipa, který tematicky a zábavnou formou doplňuje příslušné odborné informace. Čtenáře při četbě provází mozek Filipa – hlavního hrdiny.Kniha je určená především dětem školního věku, ale ocení ji i jejich rodiče a pedagogové.
245

Sylvia HarkeFontána, 2019

Senzitivní lidé

Také si někdy připadáte jako z nějaké jiné hvězdy? Prostě nestvoření pro tento svět? Možná tedy také patříte do skupiny hypersenzitivních jedinců a tato kniha by vám mohla otevřít oči.
246

Orloff JudithGrada, 2018

Průvodce pro vysoce citlivé lidi

Vnímáte citlivěji než ostatní emoce a nálady jiných lidí? Unavuje vás mnoho vjemů a vzruchů? Potřebujete být občas úplně sami? Jste náchylní k vyčerpání a smyslovému přetížení? Reagujete často negativně na světlo, zvuky či vůně? Snášíte špatně velké skupiny lidí nebo nečekané změny?
247

Stehlíková MonikaGrada, 2016

Život s vysokou inteligencí

Vysoká inteligence je v povědomí lidí automaticky spojovaná s úspěchem a skvělým životem. Málokoho napadne, že by to mohlo být přesně naopak, a že spousta nadaných lidí, pokud správně neporozumí své odlišnosti, může prožít nenaplněný život plný utrpení, problémů, nepochopení, odmítání a předstírání.
248

Katrin SohstGrada, 2016

Citlivost jako výhoda

Svými smysly, tedy zrakem, čichem, chutí, sluchem a hmatem, neustále přijímáme spoustu informací. Téměř čtvrtina lidí vnímá vnější i vnitřní podněty intenzivněji, jsou nadprůměrně citliví a často si už od dětství připadají „tak nějak jiní“. Co to znamená, když jste vysoce citliví, co s tím dělat a jak lze citlivost vnímat jako silnou stránku?