ČlánekPoděkování GE Money Bank

Rádi bychom poděkovali společnosti GE Money Bank, která nám věnovala v rámci "Programu podpory potřebným" finanční dar v hodnotě 34.305,- Kč.

Tento dar byl použit k nákupu hudebních nástrojů a pomůcek používaných při muzikoterapii. Díky tomuto daru můžeme nabídnout lidem s autismem velmi kvalitní muzikoterapii a naše paní muzikoterapeutka si již tyto nástroje nemusí půjčovat a složitě převážet do Auticentra.

ČlánekAdventní trhy

Ve dnech 26. - 29. 12. 2015 jsme se již podruhé zúčastnili Adventních trhů na Výstavišti v Českých Budějovicích. Návštěvníkům trhů jsme nabídli drobné vánoční dárečky a dekorativní a upomínkové předměty.

Doufáme, že tyto výrobky dětí a rodičů ze spolku Autisté jihu vám udělaly radost!

Organizátoři adventních trhů nám věnovali vánoční stromeček, který si děti nazdobily v rámci nácviků sociálních dovedností probíhajících v Auticentru.

 

Adventní trhy

Všem, kteří jste nás podpořili, moc děkujeme.

ČlánekChci Ti něco říct...

Dne 6. listopadu 2015 proběhl v Auticentru Den otevřených dveří. Akce byla připravena jako zážitkový den v rámci projektu "Chci Ti něco říct..." ze sbírkového projektu Pomozte dětem.

Pozvánka

 

 

 

 

ČlánekAutischůzka - zařazení dětí s PAS do školského systém

V rámci spolupráce spolku Autisté jihu a SPC v Českých Budějovicích se dne 21. října 2015 konala pravidelná autischůzka. Tentokrát byla věnována zařazení dítěte s PAS do školského systému. Setkání se kromě rodičů zúčastnili i pedagogové a asistenti pedagoga. Na autischůzce, kterou vedla Mgr. Jana Písková z SPC, se řešilo mimo jiné ožehavé téma změn chystaných ve školském zákoně od 1. 9. 2016, zejm. ustanovení § 16 zákona č. 561/2004 Sb.

Autischůzky se budou konat pravidelně jednou čtvrtletně.

ČlánekMáme rádi světýlka

První listopadovou neděli proběhl v sídle spolku Halloweenský den. Děti si mohly vyrobit vlastní lampičky, halloweenské masky a fotorámečky, do kterých si nalepily své fotografie z halloweenského fotokoutku.

Venku si děti prošly zážitkovou dráhu - zkusily si jak se létá na čarodějnickém koštěti, házely míčkem na dýni, proplétaly se pavučinami...

Happy hallowen

ČlánekSetkání rodičů - keramická dílna

Poslední říjnovou sobotu proběhlo další víkendové setkání rodičů, při němž jsme spolu s dětmi vyráběli keramiku na vánoční trhy.

Keramika

Stránky