Spolupráce

ČlánekSexuologická poradna

Sexuologická poradna probíhá vždy v pátek od 14:00 do 16:00 hod. Je nutné se předem objednat.

K zapůjčení jsou následující pomůcky, které vznikly v rámci spolupráce s Bc. P. Eisnerem::

1) obrázkové pomůcky s popisem - soubor karet pro intervenci a osvětu, zahrnující témata rozlišení ženského a mužského těla, procesu masturbace mužů i žen, používání kondomu, rozpoznání sexuálního zneužívání, zobrazení milostných poloh.

ČlánekPoděkování GE Money Bank

Rádi bychom poděkovali společnosti GE Money Bank, která nám věnovala v rámci "Programu podpory potřebným" finanční dar v hodnotě 34.305,- Kč.

Tento dar byl použit k nákupu hudebních nástrojů a pomůcek používaných při muzikoterapii. Díky tomuto daru můžeme nabídnout lidem s autismem velmi kvalitní muzikoterapii a naše paní muzikoterapeutka si již tyto nástroje nemusí půjčovat a složitě převážet do Auticentra.

ČlánekAutischůzka - zařazení dětí s PAS do školského systém

V rámci spolupráce spolku Autisté jihu a SPC v Českých Budějovicích se dne 21. října 2015 konala pravidelná autischůzka. Tentokrát byla věnována zařazení dítěte s PAS do školského systému. Setkání se kromě rodičů zúčastnili i pedagogové a asistenti pedagoga. Na autischůzce, kterou vedla Mgr. Jana Písková z SPC, se řešilo mimo jiné ožehavé téma změn chystaných ve školském zákoně od 1. 9. 2016, zejm. ustanovení § 16 zákona č. 561/2004 Sb.

Autischůzky se budou konat pravidelně jednou čtvrtletně.

ČlánekC)T)A) – pobytová stáž v Dolním Maxově

Centrum Terapie Autismu - C) T) A) – pobytová stáž v Dolním Maxově

V týdnu od 15. do 18. 9. 2015 se pracovníci Auticentra, o.p.s. zúčastnili terapeutického pobytu rodin s dětmi s poruchou autistického spektra v hotelu Maxov v Jizerských horách. Cílem stáže byla možnost vyzkoušet si praktické dovednosti při individuální práci s dětmi s autismem, při nácvicích hry a sociálních dovednostech, při muzikoterapii, canisterapii a pohybových aktivitách.

Během celé stáže se pracovníci Auticentra pod odborným dohledem lektorů z C) T) A)  učili novým metodám a postupům práce s dětmi s autismem a s celým rodinným systémem. Konkrétní odborné znalosti budou pracovníci Auticentra, o.p.s. prohlubovat během následných školení a praxí pořádaných C) T) A)  v Auticentru v Českých Budějovicích.

ČlánekŠance pro děti s autismem

Stejně jako loňské prázdniny jsme i letos měli možnost pozvat do Auticentra Mgr. Petru Jantošovou, která v současné době působí v Centru terapie autismu C) T) A) v Praze jako speciální pedagog pro individuální nácviky hry, pracovního chování, komunikace a dále vede kurzy nácviků sociálně komunikačních dovedností dětí s autismem.

Nácviky

Paní Jantošová představila pracovníkům Auticentra nové metody práce s dětmi s autismem ...

ČlánekTerapeutický tábor pro děti s PAS

První týden v červenci se v Auticentru konal terapeutický tábor pod vedením Bc. Petry Jantošové působící v současnosti v Centru terapie autismu v Praze, asistentky Báry, Kristýny, Heleny, Káji a Adély.

Seznámení s programem

Ráno asistentky seznámily děti prostřednictvím piktogramů s programem dne.

BojovkaPráceVýtvarkaPolední klidNácvikVýlet

Bojovka

Program začal každé ráno „bojovkou“ v terénu, při které děti na 8 stanovištích trénovaly např. házení míčky, hledání obrázků, shazování kuželek, ...

Bojovka

Na závěr bojovky děti hledaly poklad, odměnou jim byly bonbóny a drobné hračky.

Práce

V průběhu této dopolední aktivity si Bc. Jantošová odváděla jednotlivé děti na individuální nácviky, které byly zaměřeny na jejich specifické dovednosti. Obsah hodin byl různorodý dle dovedností dítěte s PAS. Nácviky byly zaměřeny na jemnou a hrubou motoriku, poznávání barev, přiřazování slov k obrázku, komunikaci a další. 

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich