Projekty

ČlánekPoznej děti s autismem

Projekt "Poznej děti s autismem" je podpořen Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi spolkem Autisté jihu a Zdravotně sociální fakultou JU ČB mají studentky katedry psychologie a speciální pedagogiky možnost při své praxi v období let 2014 - 2015 poznat děti s autismem při aktivitách v Auticentru, pracovat s nimi a získat tak cenné zkušenosti pro své budoucí povolání. V současnosti vykonává pod odborným vedením v Auticentru svou praxi 16 studentek zmíněné katedry. Studentky se aktivně účastní volnočasových a terapeutických činností v Auticentru, spolupracují s lektory, speciálními pedagogy i rodiči dětí s autismem. Mnohé z nich nám dále pomáhají jako dobrovolníci při akcích zaměřených na podporu osob s autismem.

ČlánekVzdělávejte se pro růst

Autisté jihu, spolek

Národní individuální projekt č. CZ. 1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

ČlánekProjekt Tábor Buková pro rodiny dětí s autismem

Autisté jihu, spolek

Ev.č. OSS/3/1/3/2015

Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působících v sociální oblasti ve výši 30000 Kč.

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

ČlánekProjekt Život s autismem

Autisté jihu, spolek

Ev.č.OSS/1/2/9/2015

Příspěvek na celoroční činnost organizací působících v sociální oblasti (neregistrované) ve výši 50.000 Kč.

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

ČlánekChci ti něco říct....

Hlavním cílem projektu je zúročit všechny dosavadní zkušenosti rodičů a lektorů v Auticentru s vizuální podporou rozvoje řeči a komunikace dětí s autismem. V rámci projektu bychom chtěli navázat na výrobu fotografií míst Českých Budějovic zveřejněných na našem webu. Nabídnout rodičům dle potřeb dětí další fotografie, obrázky, piktogramy, logopedické karty, dějové posloupnosti vždy pro konkrétní dítě a současně jim ukázat, jak s těmito pomůckami pracovat.

Stránky