Projekty 2013

ČlánekPomozte své komunitě 2013

Příjemce získal dar v rámci programu "Pomozte své komunitě 2013" organizovaného společností Telefónica Czech Republic a.s..

ČlánekVýstava - Auticentrum pro děti s autismem a jejich sourozence

Výstava - Auticentrum pro děti s autismem a jejich sourozence Od úterý 10.12.2013 do pátku 13.12.2013 se v prostorách ZŠ a ZUŠ Bezdrevská konala výstava a workshop věnované projektu "Auticentrum pro děti s autismem a jejich sourozence".

ČlánekRodinné komunitní Auticentrum

Hlavním cílem projektu je aktivizace rodin pečujících o děti s poruchou autistického spektra (PAS), v motivujícím a připraveném prostředí vyplnit smysluplně volný čas dětí s tímto handicapem, komplexně podpořit rozvoj jejich schopností v oblasti vnímání, motoriky, sociální komunikace a samostatnosti.

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

ČlánekKomunitní Auticentrum pro rodiny pečující o osoby s autismem

Projekt je zaměřen na podporu svépomocných aktivit a pomoc rodinám, které pečují o děti či dospělé s poruchou autistického spektra (PAS) na území Jihočeského kraje. Účelem projektu je vytvoření uceleného programu a realizace aktivit, které umožní osobám s autismem žít obdobným způsobem života jako jejich vrstevníci a tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Projekt je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje.

ČlánekAuticentrum pro děti s Autismem a jejich sourozence

Projekt je zaměřen na realizaci volnočasových aktivit pro děti s autismem a jejich sourozence. Aktivity budou realizovány v Auticentru, v němž bude k dispozici prostředí vhodné pro práci dětí s autismem.

Projekt je financován z projektu "Pomozte dětem" organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

ČlánekI. ročník Modrého běhu

Naše sdružení se i letos připojilo k celosvětové kampani „Light it Up Blue“ (Rozsviťme se modře) na podporu dětí s poruchami autistického spektra.

V sobotu 6. DUBNA 2013 se konal "Modrý běh" centrem Českých Budějovic na podporu vznikajícího komunitního Auticentra.

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde