Projekty

ČlánekRelaxační místnost pro osoby s poruchou autistického spektra

Projekt byl realizován v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům 2016 – JARNÍ VÝZVA". Díky podpoře veřejnosti a ČSOB, a.s. se organizaci Autisté jihu podařilo získat finanční podporu ve výši 56 890 Kč, která bude použita na vybudování nového relaxačního koutku pro osoby s autismem, v němž budou moci lidé s autismem relaxovat, “schovat se" před okolím či nalézt útočiště při svém afektu.

V některých případech bude místnost sloužit i pro terapie.

ČlánekŽivot s autismem

Projekt je zaměřen na podporu svépomocných aktivit a pomoc rodinám, které pečují o osobu s poruchou autistického spektra (dále „autismus“) na území Jihočeského kraje. Účelem projektu je zajištění takových aktivit, které umožní osobám s autismem a jejich rodinám žít obdobným způsobem života jako jejich vrstevníci a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.

ČlánekPoznej děti s autismem

Projekt "Poznej děti s autismem" je podpořen Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi spolkem Autisté jihu a Zdravotně sociální fakultou JU ČB mají studentky katedry psychologie a speciální pedagogiky možnost při své praxi v období let 2014 - 2015 poznat děti s autismem při aktivitách v Auticentru, pracovat s nimi a získat tak cenné zkušenosti pro své budoucí povolání. V současnosti vykonává pod odborným vedením v Auticentru svou praxi 16 studentek zmíněné katedry. Studentky se aktivně účastní volnočasových a terapeutických činností v Auticentru, spolupracují s lektory, speciálními pedagogy i rodiči dětí s autismem. Mnohé z nich nám dále pomáhají jako dobrovolníci při akcích zaměřených na podporu osob s autismem.

ČlánekVzdělávejte se pro růst

Autisté jihu, spolek

Národní individuální projekt č. CZ. 1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti

ČlánekProjekt Tábor Buková pro rodiny dětí s autismem

Autisté jihu, spolek

Ev.č. OSS/3/1/3/2015

Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působících v sociální oblasti ve výši 30000 Kč.

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

ČlánekProjekt Život s autismem

Autisté jihu, spolek

Ev.č.OSS/1/2/9/2015

Příspěvek na celoroční činnost organizací působících v sociální oblasti (neregistrované) ve výši 50.000 Kč.

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Stránky

„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich