ombudsmanka

ČlánekÚmluva o právech osob se zdravotním postižením

Ochránkyně společně se svým Poradním orgánem sleduje plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením na vnitrostátní úrovni. Úmluva k nahlédnutí zde, upravená a snadno srozumitelná forma Úmluvy zde

ČlánekDostupnost sociálních služeb pro osoby s PAS

Na základě častých stížností na nedostatečné zajištění sociálních služeb pro osoby s PAS, se veřejná ochránkyně práv rozhodla provést

ČlánekInformace pro rodiče

Veřejná ochránkyně práv připravuje leták s informacemi pro rodiče od narození dítěte až do dospělosti (screening PAS, sociální pracovníci, vzdělávání u PAS, příspěvek na péči, invalidní důchod osob s PAS atd.)

ČlánekJak pomáhá ombudsmanka

Veřejný ochránce práv, zvaný také ombudsman, je nezávislý a politicky nestranný státní orgán. Ombudsman je volen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky na období 6 let. Kandidáty navrhuje prezident a Senát. Ze své činnosti se ochránce zodpovídá Poslanecké sněmovně.

V současné době je veřejnou ochránkyní práv Anna Šabatová. Kancelář veřejného ochránce práv sídlí v Brně, Údolní 39.

Ombudsmanka Vám může pomoci když:

ČlánekPomoc dětem a náctiletým

Veřejná ochránkyně práv, zvaná také ombudsmanka, pomáhá dětem a mladým lidem hledajícím pomoc v nesnázích. Zažíváte ve škole šikanu, smějí se vám kvůli Vašemu odlišnému chování, máte v rodině těžce nemocného člověka, ocitli jste se v situaci, kdy se vaši rodiče rozvádějí a nevíte, jak se zachovat?

Nebojte se napsat o svých potížích, zeptat se na radu nebo požádat o pomoc. Nemáte co ztratit, můžete jen získat od osoby, která má dost pravomocí, aby zajistila nápravu a zjistila, jak se věci mají.

„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde