Akce

ČlánekDen v modrém

Výstava

ČlánekBeseda a seminář

V lednu a v únoru 2015 byli rodiče ze spolku Autisté jihu pozváni na besedu a seminář organizované sdružením "I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením, o.p.s. - střediskem rané péče. Beseda probíhala v Čajovně kavárně Rolničky v Soběslavi pod vedením lektora Petra Eisnera a byla zaměřena na téma sexuality dětí a dospívajících s postižením.

ČlánekHarmonogram roku 2015

Autisté jihu, spolek
HARMONOGRAM ROKU 2015

ČlánekVánoční jarmark - pozvánka

Srdečně všechny zveme na vánoční jarmark, který pořádá 15. 12. 2014 od 16.00 hod ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice a kterého se také díky vstřícnosti pana ředitele Pravoslava Němečka zúčastníme a budeme zde prodávat drobné výrobky našich dětí.

 

ČlánekVýstava věnovaná sociálním službám v našem městě

Ve dnech 6. - 27. 10. 2014 probíhá v budově Magistrátu města České Budějovice výstava prezentující sociální služby v našem městě. V rámci této výstavy si můžete prohlédnout výrobky uživatelů sociálních služeb. 

Výstava sociálních služeb

Výstavu zahájil náměstek primátora pro školství a sociální věci Mgr. Petr Podhola. 

ČlánekAutismus - závažný společenský problém nebo módní záležitost?

Ve dnech 9. - 10. října 2014 se v Praze uskutečnila konference APLA Praha. Účastníky diskuzí byli odborníci APLA Praha (Ing. Magdalena Čáslavská, PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., Mgr. Roman Pešek, Mgr. Lenka Sadilová a další), zahraniční hosté (Mgr. L'uba Heinzlová a M.A. Peter Mészáros ze společnosti 3lobit, s.r.o.), zástupci z řad odborné veřejnosti (psychiatři, psychologové, speciální pedagogové, lékaři), státní a veřejné správy, neziskových organizací a rodičů dětí s PAS.

Řešila se velice zajímavá témata:

Stránky

„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde