Akce

ČlánekDen v modrém

Ve dnech 2. – 9. dubna 2015 proběhla u příležitosti Světového dne autismu výstava pod názvem „DEN V MODRÉM“ věnovaná problematice autismu, na níž byly představeny aktivity dětí s autismem.

Výstava byla zahájena ve čtvrtek 2. dubna 2015 opět v prostorách Jihočeské univerzity Zdravotně sociální fakulty v Českých Budějovicích za podpory Mgr. Věry Koppové, odborné asistentky, a studentek katedry psychologie a speciální pedagogiky ZSF JU.

ČlánekDen v modrém

Výstava

ČlánekBeseda a seminář

V lednu a v únoru 2015 byli rodiče ze spolku Autisté jihu pozváni na besedu a seminář organizované sdružením "I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením, o.p.s. - střediskem rané péče. Beseda probíhala v Čajovně kavárně Rolničky v Soběslavi pod vedením lektora Petra Eisnera a byla zaměřena na téma sexuality dětí a dospívajících s postižením.

ČlánekHarmonogram roku 2015

Autisté jihu, spolek
HARMONOGRAM ROKU 2015

ČlánekVánoční jarmark - pozvánka

Srdečně všechny zveme na vánoční jarmark, který pořádá 15. 12. 2014 od 16.00 hod ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice a kterého se také díky vstřícnosti pana ředitele Pravoslava Němečka zúčastníme a budeme zde prodávat drobné výrobky našich dětí.

 

ČlánekVýstava věnovaná sociálním službám v našem městě

Ve dnech 6. - 27. 10. 2014 probíhá v budově Magistrátu města České Budějovice výstava prezentující sociální služby v našem městě. V rámci této výstavy si můžete prohlédnout výrobky uživatelů sociálních služeb. 

Výstava sociálních služeb

Výstavu zahájil náměstek primátora pro školství a sociální věci Mgr. Petr Podhola. 

Stránky