Akce

ČlánekVýstava „DEN V MODRÉM“

Ve čtvrtek 17. března 2016 byla ve výstavních prostorách budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje zahájena výstava „DEN V MODRÉM“.  Výstava byla uspořádaná u příležitosti Světového dne autismu a mezinárodní kampaně „Light It Up Blue“, která připadá vždy na 2. dubna. Spolek Autisté jihu zde představil svoji celoroční činnost zaměřenou na rodiny, které pečují o osoby s autismem a jejich sourozence. Auticentrum, o.p.s. představila své činnosti, sociálně aktivizační služby a odlehčovací službu,  včetně  výrobků  dětí s  autismem, které  organizaci  během  roku navštěvují.  

Tímto bychom chtěli poděkovat Krajskému úřadu Jihočeského kraje za poskytnutí prostor pro naši výstavu,  paní Mgr. Ivaně Stráské a PhDr. Renatě Podhorské za úvodní proslovy a velké dík patří paní Bc. Jitce Šálené a Bc. Lence Papežové, které se ujaly organizace celé akce.

Výstava Blue day

Výstavu zahájila 1. náměstkyně hejtmana paní Mgr. Ivana Stráská, která dětem předala dárky od Jihočeského kraje

ČlánekPoděkování GE Money Bank

Rádi bychom poděkovali společnosti GE Money Bank, která nám věnovala v rámci "Programu podpory potřebným" finanční dar v hodnotě 34.305,- Kč.

Tento dar byl použit k nákupu hudebních nástrojů a pomůcek používaných při muzikoterapii. Díky tomuto daru můžeme nabídnout lidem s autismem velmi kvalitní muzikoterapii a naše paní muzikoterapeutka si již tyto nástroje nemusí půjčovat a složitě převážet do Auticentra.

ČlánekAdventní trhy

Ve dnech 26. - 29. 12. 2015 jsme se již podruhé zúčastnili Adventních trhů na Výstavišti v Českých Budějovicích. Návštěvníkům trhů jsme nabídli drobné vánoční dárečky a dekorativní a upomínkové předměty.

Doufáme, že tyto výrobky dětí a rodičů ze spolku Autisté jihu vám udělaly radost!

Organizátoři adventních trhů nám věnovali vánoční stromeček, který si děti nazdobily v rámci nácviků sociálních dovedností probíhajících v Auticentru.

 

Adventní trhy

Všem, kteří jste nás podpořili, moc děkujeme.

ČlánekAutischůzka - zařazení dětí s PAS do školského systém

V rámci spolupráce spolku Autisté jihu a SPC v Českých Budějovicích se dne 21. října 2015 konala pravidelná autischůzka. Tentokrát byla věnována zařazení dítěte s PAS do školského systému. Setkání se kromě rodičů zúčastnili i pedagogové a asistenti pedagoga. Na autischůzce, kterou vedla Mgr. Jana Písková z SPC, se řešilo mimo jiné ožehavé téma změn chystaných ve školském zákoně od 1. 9. 2016, zejm. ustanovení § 16 zákona č. 561/2004 Sb.

Autischůzky se budou konat pravidelně jednou čtvrtletně.

ČlánekMáme rádi světýlka

První listopadovou neděli proběhl v sídle spolku Halloweenský den. Děti si mohly vyrobit vlastní lampičky, halloweenské masky a fotorámečky, do kterých si nalepily své fotografie z halloweenského fotokoutku.

Venku si děti prošly zážitkovou dráhu - zkusily si jak se létá na čarodějnickém koštěti, házely míčkem na dýni, proplétaly se pavučinami...

Happy hallowen

ČlánekSetkání rodičů - keramická dílna

Poslední říjnovou sobotu proběhlo další víkendové setkání rodičů, při němž jsme spolu s dětmi vyráběli keramiku na vánoční trhy.

Keramika

Stránky

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich