ČlánekTerapeutický tábor pro děti s PAS

První týden v červenci se v Auticentru konal terapeutický tábor pod vedením Bc. Petry Jantošové působící v současnosti v Centru terapie autismu v Praze, asistentky Báry, Kristýny, Heleny, Káji a Adély.

Seznámení s programem

Ráno asistentky seznámily děti prostřednictvím piktogramů s programem dne.

BojovkaPráceVýtvarkaPolední klidNácvikVýlet

Bojovka

Program začal každé ráno „bojovkou“ v terénu, při které děti na 8 stanovištích trénovaly např. házení míčky, hledání obrázků, shazování kuželek, ...

Bojovka

Na závěr bojovky děti hledaly poklad, odměnou jim byly bonbóny a drobné hračky.

Práce

V průběhu této dopolední aktivity si Bc. Jantošová odváděla jednotlivé děti na individuální nácviky, které byly zaměřeny na jejich specifické dovednosti. Obsah hodin byl různorodý dle dovedností dítěte s PAS. Nácviky byly zaměřeny na jemnou a hrubou motoriku, poznávání barev, přiřazování slov k obrázku, komunikaci a další. 

Práce

Výtvarka

Po dopoledních nácvicích následovala svačina a po ní měly děti výtvarnou aktivitu. Koncept celých pěti dní výtvarné výchovy obsahoval výrobu zapichovátek (kytiček a jiných tvarů) do kytek, ozdobení květináče, ozdobení kamínku, zasazení květiny. Na závěr si děti odnesly krásný komplexní výtvor ve vlastnoručně ozdobeném květináči.

Polední klid

Po výtvarné výchově následovala procházka, a poté oběd. Po obědě měly (nejen) děti odpočinek ...

Odpočinek

Nácvik hry ve dvou

Když si děti odpočinuly, měly poslední náročnou aktivitu a to nácviky ve dvou. U dětí, které teprve začínají s používáním verbální komunikace byl nácvik zaměřen na dovednost zeptat se druhého člověka „můžu“, nabídnout předmět druhému „na“, posilování očního kontaktu a základní dovednosti nezbytné ke hře s kamarádem (střídání se s druhým, čekání). Děti komunikující verbálně jsou v rámci her vedeny k aktivní komunikaci, naslouchání vrstevníkům, poskytování zpětné vazby...

Nácvik hry

Smyslem nácviků je budovat zdravé sebevědomí dítěte, k čemuž slouží i pozitivní zpětná vazba pomocí video nahrávek, které děti s PAS shlédnou po ukončení nácviku, a které jim umožňují vnímat vlastní jednání a hrají významnou roli v posilování dobrých momentů v komunikaci a sociálních vztazích.

Nácvik hry

Stejně důležité jako video nahrávky jsou pro děti s PAS deníky, které jim v průběhu tábora vytvářely asistentky, a díky nimž si děti mohly vždy vizuálně připomenout, co který den dělaly.

Deník

Procházka

Denní program byl ukončen procházkou na hřiště či do Stromovky.

Stromovka

Dle názoru asistentek a rodičů dětí s PAS byl terapeutický tábor pro děti náročný, avšak všechny děti velmi bavil. Tábor přinesl úspěchy dětí s PAS v podobě nových slov, veselé nálady, radosti z nových činností a pobytu v Auticentru.

Lektorce a asistentkám se díky individuálnímu přístupu ke každému z dětí podařilo rozvinout jejich dovednosti a schopnosti, a díky video nahrávkám rodičům i dětem ukázat, jakým způsobem posilovat silné stránky dítěte s PAS a jak s ním dále pracovat.

Na závěr terapeutického tábora proběhly konzultace lektora s rodiči dětí s PAS, při nichž byly rodičům předány video nahrávky a navrhnuty možnosti dalšího postupu při vedení a výchově konkrétního dítěte s PAS. 

Těšíme se na příští prázdniny a doufáme, že tento terapeutický tábor budeme moci nabídnout většímu počtu dětí s PAS.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich