ČlánekTábor Buková 2016

Letos v srpnu se již čtvrtým rokem sešly rodiny dětí s autismem na táboře na Bukové. Hlavním smyslem tábora bylo umožnit dětem s autismem a jejich sourozencům absolvovat tábor společně, a alespoň částečně překonat celoroční stav, kdy rodiny nemohou z důvodu postižení dítěte s autismem dělat se svými dětmi společně činnosti, které jsou pro ostatní samozřejmostí.

Tábor opět vedla muzikoterapeutka Dana Pšeničková a 8 asistentů, díky nimž se podařilo pro děti s autismem zajistit pravidelný denní režim pomocí strukturování času, prostředí a aktivit tak, že je tyto děti za pomoci asistentek zvládly. Každý den byl pro děti s autismem a jejich sourozence připraven relaxační pobyt na harmonizačním lůžku, pohybové a výtvarné činnosti. Den byl vždy zakončen skupinovou muzikoterapií a hudebním večerníčkem.

Pro děti s autismem i sourozence byly na každý den připraveny celotáborové hry
Pro děti s autismem i sourozence byly na každý den připraveny celotáborové hry
Dopolední aktivity dětí s autismem
Dopolední aktivity dětí s autismem
Canisterapie
Canisterapie

 I letošní rok se nám potvrdil to, že setkávání rodin a možnost sdílet své pocity a zkušenosti s lidmi, kterým není potřeba vysvětlovat, co přináší rodinný život s dítětem s autismem, jsou pro rodiny nesmírně důležité. 

Malování na trička - společná činnosti pro celou rodinu
Malování na trička - společná činnosti pro celou rodinu

Moc děkujeme paní Pšeničkové a všem asistentkám za jejich nasazení při práci s dětmi s autismema a za perfektně připravené aktivity, které bavily nejen dětem s autismem, ale i jejich sourozence.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich