ČlánekRodinné komunitní Auticentrum

Hlavním cílem projektu je aktivizace rodin pečujících o děti s poruchou autistického spektra (PAS), v motivujícím a připraveném prostředí vyplnit smysluplně volný čas dětí s tímto handicapem, komplexně podpořit rozvoj jejich schopností v oblasti vnímání, motoriky, sociální komunikace a samostatnosti.

V neposlední řadě si projekt klade za cíl ukázat zdravým sourozencům, že v těžké životní situaci se svým postiženým sourozencem nejsou sami a nenásilnou formou je naučit přijmout tento fakt prostřednictvím sdílení s ostatními dětmi.

Do projektu jsou zahrnuty následující aktivity:

  • Nabídka volnočasových aktivity pro děti s PAS
  • Vytvoření svépomocné skupiny rodičů a zdravých sourozenců dětí s PAS
  • Poradenství pro rodiče, edukace členů rodin s využitím speciálních prostředků alternativní komunikace a dalších speciálních pomůcek, poskytování odborné literatury

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich