ČlánekRodinné komunitní Auticentrum

Hlavním cílem projektu je aktivizace rodin pečujících o děti s poruchou autistického spektra (PAS), v motivujícím a připraveném prostředí vyplnit smysluplně volný čas dětí s tímto handicapem, komplexně podpořit rozvoj jejich schopností v oblasti vnímání, motoriky, sociální komunikace a samostatnosti.

V neposlední řadě si projekt klade za cíl ukázat zdravým sourozencům, že v těžké životní situaci se svým postiženým sourozencem nejsou sami a nenásilnou formou je naučit přijmout tento fakt prostřednictvím sdílení s ostatními dětmi.

Do projektu jsou zahrnuty následující aktivity:

  • Nabídka volnočasových aktivity pro děti s PAS
  • Vytvoření svépomocné skupiny rodičů a zdravých sourozenců dětí s PAS
  • Poradenství pro rodiče, edukace členů rodin s využitím speciálních prostředků alternativní komunikace a dalších speciálních pomůcek, poskytování odborné literatury

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.