ČlánekPes asistent – psychosociální rehabilitace - WorkShop

Dne 20. června 2015 se v Táboře konala přednáška a workshop v rámci projektu PES ASISTENT – PSYCHOSOCIÁLNÍ REHABILITACE, kterého se zúčastnili pracovníci Auticentrum, o.p.s. Workshop byl zaměřený na inovaci procesu přípravy psa-asistenta pro osoby se zdravotním postižením. Přednáška probíhala pod vedením lektorky Bc. Andrey Tvrdé, ředitelky o.s. Elva help, která je zároveň canisterapeutkou.

Pes asistent

Na workshopu jsme byli seznámeni se stávajícím kynologickým systémem přípravy psa pro potřeby asistence a s filosofií, přednostmi a limity nového inovačního sociálního systému přípravy psa pro potřeby asistence, který zejména aktivně zapojuje klienta a celou rodinu a umí pracovat i s Vaším stávajícím psem v rodině. Získali jsme reálné zkušenosti z praxe (od profesionálů), ale i životní zkušenosti od klientů – rodičů dětí s autismem. Pes-asistent pro autistu rozhodně není jen hodný pes a kamarád co rád podává hračky dítěti, má umět speciální úkony, z oblastí ve kterých dítě s autismem potřebuje podpořit.

Význam psa-asistenta pro osobu s autismem:

  • Zvyšuje bezpečnost dítěte zejména při vycházce/pochůzce
  • Zprostředkovává komunikaci mezi rodičem a dítětem
  • Podporuje sebevědomí a sociální vazby, motivuje ke komunikaci
  • Současně je rezidentním terapeutickým psem (rodiče jsou organizací proškoleni v této oblasti)
  • Informuje okolí o přítomnosti osoby s handicapem
  • Dohledá dítě, pokud se ztratí z dohledu rodičů, zejména pokud dítě na volání nereaguje
  • Pomáhá při překonávání pro dítě frustrujících úseků trasy při vycházce/pochůzce
  • Obecně snižuje negativní napětí u osoby s autismem (např. speciálně reaguje na repetetivní chování dítěte a tím jej eliminuje)

 

Pes asistent

Formou praktických ukázek jsme se jako bonus dozvěděli, jaké „nebezpečí“ hrozí při neodborně vedené canisterapii, a to v souvislosti s dětmi s autismem. Současně nám byla představena zooterapeutická metoda vhodná, bezpečná a rozvíjející právě děti s autismem.

Elva help, o. s. v budoucnu plánuje realizaci dalších workshopů, vzdělávání rodičů dětí s handicapem a pracovníků zabývajících se canisterapií a sociální prací současně. V současné chvíli převyšuje poptávka po sociálních službách Elva help (sociální rehabilitace a odborné sociální poradenství, vše terénní formou) kapacitní nabídku, ale organizace ochotně odpoví všem zájemcům na případné dotazy.

Pokud budete mít zájem o sdělení bližších informací, obraťte se přímo na paní Bc. Andreu Tvrdou, ředitelku organizace Elva help, o.s.: tvrda@elvahelp.cz, mob. 607 725 304, www.elvahelp.cz.

 

Tags: 
„Muži nedovedou ocenit vlastní ženy. To přenechávají druhým.“ Oscar Wilde