ČlánekKonference "Podpora pečujících osob"

Dne 28. května 2015 se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje konala konference s názvem "Podpora pečujících osob", kterou organizovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity. Nad konferencí převzala záštitu 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

 

Konference byla zaměřena na problematiku postavení pečujících osob ve společnosti, na to s jakými problémy se setkávají lidé se zdravotním postižením a ti, kteří o ně pečují.

 

Se svým příspěvkem pod názvem "Život s autismem aneb kde klasické metody výchovy a péče selhávají" vystoupila za naši organizaci paní Jaroslava Klesnerová, matka 14-ti letého chlapce s autismem. Hovořila o projevech chování svého syna, o sociální izolaci celé rodiny již od narození dítěte, o otázkách, proč u osob s autismem klasické metody výchovy selhávají a proč jsou odborné znalosti pro péči o autisty důležité. Její příspěvek se setkal s velkým ohlasem.

 J. Klesnerová

Tímto bychom chtěli jménem našeho spolku poděkovat Ing. Jaroslavě Pupíkové, Dis., krajské koordinátorce NRZP ČR pro Jihočeský kraj, která nám umožnila se této konference zúčastnit.

 

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich