ČlánekŠtěstí s překážkou - ročník 2017

Na této každoroční kulturní osvětové akci se letos v září poprvé představily Auticentrum o.p.s. a spolek Autisté jihu. Akce se opět konala na náměstí Přemysla Otakara II. a veřejně se na ní mluvilo o životě rodin pečujících o osoby s handicapem.

V rámci osvěty sexuality lidí s postižením promluvila na akci paní Gebeltová, která vede ve spolku Autisté jihu sexuologickou poradnu. Na pódiu proběhl na toto téma rozhovor s paní Čarvašovou.

V našem "modrém" stanu na náměstí se mohli návštěvníci seznámit s problematikou sexuality osob s postižením, vyrobit si drobné dárečky, zakoupit občerstvení nebo výrobky dětí s autismem.

 

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde