ČlánekŠance pro děti s autismem

Stejně jako loňské prázdniny jsme i letos měli možnost pozvat do Auticentra Mgr. Petru Jantošovou, která v současné době působí v Centru terapie autismu C) T) A) v Praze jako speciální pedagog pro individuální nácviky hry, pracovního chování, komunikace a dále vede kurzy nácviků sociálně komunikačních dovedností dětí s autismem.

Nácviky

Paní Jantošová představila pracovníkům Auticentra nové metody práce s dětmi s autismem, které využívá při svých terapiích. S některými dětmi s autismem intenzivně pracovala za pomoci pracovníků Auticentra několik dní a podle ohlasů rodičů měla tato intenzivní terapie pozitivní účinky a napomohla zvládání problémového chování těchto dětí.

Více se o metodách práce a terapiích nabízených Centrem terapie autismu – C) T) A) dozvíte na www.cta.cz.

V rámci spolupráce Auticetra, o.p.s. a Střediska rané péče pro jihočeský region v Soběslavi budou v nadcházejících měsících pracovníci Auticentra absolvovat několikadenní školení v Centru terapie autismu. Věříme, že znalosti, které pracovníci Auticentra na tomto školení získají, budou moci uplatnit při práci s dětmi s autismem.

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde