Přednášky

ČlánekPozvánka - Konference Život s autismem

ČlánekDivSeFest 2015

DivSeFest 2015 - zářijový festival neziskových organizací pod širým nebem. 

Tentokrát představily organizace Autisté jihu, spolek a Auticentrum, o.p.s. svou činnost v rámci zářijového DivSeFestu, který probíhal dne 24. 9. 2015 v odpoledních hodinách v Českých Budějovicích na Lannově třídě. Po celou dobu festivalu probíhaly workshopy, na kterých měly obě organizace možnost osvětlit veřejnosti problematiku poruch autistického spektra, seznámit kolemjdoucí s nabídkou sociálně aktivizačních činností v Auticentru a zároveň zájemcům přiblížit prospěšnost aktivit pořádaných spolkem Autisté jihu pro rodiny, které se starají o člověka s autismem.

ČlánekKonference "Podpora pečujících osob"

Dne 28. května 2015 se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje konala konference s názvem "Podpora pečujících osob", kterou organizovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity. Nad konferencí převzala záštitu 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.

 

ČlánekVyužití iPadu u dětí s autismem - WorkShop

V neděli 10. května se v sídle spolku uskutečnil workshop pro rodiče na téma využití iPadu u dětí s autismem, kterým rodiče provázela lektorka Mgr. Andrea Sitařová

ČlánekBeseda o AS pro spolužáky a rodiče

V prosinci 2013 proběhla v Církevní ZŠ v Rudolfovské ulici beseda určená spolužákům chlapce s Aspergerovým syndromem (AS).

Tato beseda se uskutečnila díky finanční spoluúčasti spolku Autisté jihu, jehož je tento žák členem. Beseda byla vedena lektorkami z APLA - Jižní Čechy, o. s. a probíhala přímo ve třídě, kterou žák s AS navštěvuje.

ČlánekAutischůzka – Problematika integrace žáků s AS

V rámci autischůzky konané dne 11. 12. 2013 ve Speciálně pedagogickém centru pro mentálně postižené, jsme v Č. Budějovicích mohli přivítat Mgr. Miroslava Vosmika, který působí jako speciální pedagog na Gymnáziu G. Jarkovského v Praze a zabývá se problematikou integrovaných žáků s Aspergerovým syndromem. Tato přednáška se uskutečnila díky finanční účasti spolku Autisté jihu.

Stránky