ČlánekKdo jsme

Autisté jihu, spolek

Náš spolek vznikl v roce 2010 díky aktivitám rodičům dětí s různými poruchami autistického spektra (PAS). Cítili jsme silnou potřebu změnit kvalitu života nejen svých dětí s autismem, ale i jejich zdravých sourozenců.

Cílem našeho spolku je:

 • Poskytovat účinnou pomoc rodinám, pečujícím o dítě s autismem na území Jihočeského kraje a jejich podpora ve všech jejich životních fázích.
 • Informovat širokou veřejnost o problematice PAS.
 • Podporovat a organizovat zájmové činnosti vedoucí k účelnému naplňování volného času dětí, mládeže a dospělých s PAS, jejich rodin, sourozenců.
 • Podporovat setkávání a společné pobyty rodin s dětmi a dospělými s PAS.
 • Zprostředkovat odbornou péči pro osoby s PAS a jejich rodiny.
 • Formou kurzů, seminářů, konferencí rozšiřovat znalost rodičů a odborníků (psychologů, pedagogů, logopedů apod.) v oblasti péče o osoby s PAS

Provozní doba spolku: 

 • pondělí až pátek od 9:00 do 18:00 hodin
 • sobota a neděle provozní doba dle harmonogramu aktivit

Program spolku:

Probíhá dle Harmonogramu pro rok 2017, v dalším dle domluvy rodičů a podle aktuálního měsíčního rozvrhu (setkání rodičů, sourozenců, dětí s autismem, návštěvy spolužáků, tábory pro děti s autismem a sourozence, workshopy, společné a osvětové akce)

Milí rodiče, pokud se chcete zapojit do společných aktivit, přidat pomocnou ruku při pořádání osvětových akcí, výstav, táborů nebo se jen seznámit s rodiči, kteří mají podobné každodenní starosti jako vy, kontaktujte p. Hanu Hubáčkovou, mob. 702 160 736, která Vám sdělí podrobnější informace.

Členové spolku mohou:

 • využívat půjčovnu speciálních pomůcek a odborné literatury
 • požádat organizačního pracovníka spolku o tisk a laminaci obrázků, kartiček. Tyto vizuální pomůcky lze zasílat pracovníkovi emailem a nechat doručit zpět poštou
 • využívat prostor spolku v rámci rodičovských setkání, setkávání sourozenců, setkávání děti s autismem se spolužáky apod. (vždy po domluvě s organizačním pracovníkem)
 • využívat víkendové tábory pro děti s autismem, pro rodiny 
 • využívat tělocvičnu v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská (neděle 10:00 – 12:00)
 • prostřednictvím spolku zažádat v rámci individuálních žádostí o příspěvek na konkrétní speciální pomůcku, asistenta a pod.
 • být informování prostřednictvím emailu autiste.jihu@atlas.cz o všech důležitých akcích a činnostech spolku, o novinkách v oblasti léčby autismu a pod.
 • využít 10% slevy na nákup obuvi v obchodní síti V + J ( v Krajinské ulici v Č. Budějovicích nebo v nákupním centru Čtyři Dvory (multikino Cinestar)). Registrační kupón možno vyzvednout v sídle spolku v pátek v dopoledních hodinách
 • využít letní pobytového tábora v Bukové (pobyt pro rodiny pečující o dítě s autismem). Cena pobytu se stanovuje na začátku druhého čtvrtletí dle aktuální výše dotací a získaných finančních prostředků od nadací a dárců pro aktuální rok

Přihlášku do spolku lze stáhnout zde.

Leták spolku lze stáhnout zde.

 

 

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich